Imieniny: Marii, Magdaleny

Wydarzenia:

Solidarność

Piękno dla Pięknych, czyli kwiaty dla osób bez domu

 fot. Materiały prasowe

„Piękno dla Pięknych” – pod taką nazwą trwa w Dziele Pomocy św. Ojca Pio akcja ukwiecania budynku Centrum przy ulicy Smoleńsk w Krakowie. Każdego dnia próg Centrum dla osób bezdomnych przekracza kilkaset potrzebujących. – Chcemy, by budynek zakwitł właśnie dla nich, bo są Piękni w swojej walce o lepsze życie i są warci tego by jak najlepiej ich przyjąć – tłumaczą organizatorzy akcji.

 

Można na wiele różnych sposobów mówić o godności każdego człowieka... jednym z nich jest piękno i estetyka miejsca w którym się go przyjmuje. Stąd pomysł, aby ozdobić kwiatami każde z 32 okien 2. piętra Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Odwiedzających Centrum często zadziwia funkcjonalność budynku, jego nowoczesność i staranność wykonania. Wszyscy też zgodnie dodają: „Tu jest naprawdę ładnie”. I właśnie tak ma być! – Staramy się zrobić wszystko, aby osoby bezdomne, które często, z powodu trudnych doświadczeń, utraciły wiarę w swoją ludzką godność, poczuły, że są ważne. Estetyką tego miejsca chcemy mówić: „To miejsce jest piękne, bo jest dla Ciebie! Bo Ty jesteś piękny!”. Dlatego zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję „Piękno dla Pięknych!” – tłumaczy Justyna Borkowska z Dzieła Pomocy.

Dzięki darczyńcom zakwitło już 12 parapetów, a 20 kolejnych czeka wciąż na swoich patronów. Koszt przyozdobienia jednego okna wynosi 40 zł – kwota ta obejmuje czerwone pelargonie, doniczkę, ziemię i „płotek” zabezpieczający. W pierwszych 12 donicach zostały już umieszczone karteczki z imionami darczyńców.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronach: dzielopomocy.pl oraz chcepomagac.org.

W tę niecodzienną pomoc dla osób bezdomnych można się włączyć do 22 września.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od początku swojego istnienia wspiera osoby najuboższe. Z myślą o nich w Krakowie prowadzi Centrum Pomocy, na które składają się dwa obiekty: przy ul. Loretańskiej 11 i ul. Smoleńsk 4. Pomoc udzielana w Centrum ma charakter kompleksowy i obejmuje każdą ze sfer życia człowieka, dając realną szansę na przezwyciężenie sytuacji bezradności i wykluczenia społecznego.

;