Imieniny: Wita, Jolanty

Wydarzenia: Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Małżeństwo

pierwsze piątki małżonków fot. Sanktuarium Św. Jana Pawła II

Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza w 2017 roku na Pierwsze Piątki Małżonków, które zostały zainicjowane w Jubileuszowym Świętym Roku Miłosierdzia.

 

CO TO SĄ PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW?

Pierwsze Piątki Małżonków (PPM) to dzieło, które zrodziło się ze słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas pielgrzymki do Polski podczas homilii 12 czerwca 1999 r. w Sandomierzu: „Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugim!”. Dodatkową inspiracją było ogłoszenie przez papieża Franciszka Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

 

DLACZEGO KONTYNUACJA?

Najważniejszym powodem jest oczywiście troska o to, aby jak najwięcej małżonków żyło w łasce uświęcającej. Nie bez znaczenia była też ilość małżeństw uczestniczących w PPM w 2016 roku oraz skala zainteresowania taką formą duszpasterskiego apostolstwa na rzecz małżeństw i rodzin zarówno, w kraju jak i zagranicą.

 

JAKIE CELE? – PPM JAKO DROGA KU „PIĘKNEJ MIŁOŚCI”.

Głównym celem jest to, aby w ramach PPM przy okazji nabożeństw pierwszo- piątkowych pomóc małżonkom we wzrastaniu w miłości do Boga i współmałżonka oraz w budowaniu „rodziny Bogiem silnej” a nade wszystko w osiągnięciu zbawienia. Mając na względzie kontekst miejsca a także to, że św. Jan Paweł II został ogłoszonym podczas kanonizacji przez papieża Franciszka Patronem Rodzin Chrześcijańskich, w bieżącym roku w ramach PPM podejmować będziemy refleksję na temat małżeństwa i rodziny w świetle Listu do Rodzin św. Jana Pawła II z 2 lutego 1994r. Duszpasterze posługujący w Sanktuarium św. Jana Pawła II i osoby świeckie zaangażowane w PPM pragną też przy okazji pierwszych piątków propagować nauczanie św. Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie.

Zaproszeniu do udziału w Pierwszych Piątkach Małżonków towarzyszy głębokie przekonanie, że małżonkom dzięki systematycznemu pojednywaniu się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, częstemu uczestnictwu we Mszy Świętej i przyjmowaniu Eucharystii wynagradzającej za grzechy obojętności na Bożą miłość łatwiej będzie wypełniać przysięgę złożoną w momencie zawierania sakramentalnego małżeństwa. Stan łaski uświecającej z pewnością pomagał będzie w pokonywaniu wszystkiego, co zagraża małżeńskiej jedności.

 

PRZYMIERZE SERC: JEZUSA, MARYI I MAŁŻONKÓW

To, co czyni wyjątkowym 2017 rok jest przypadająca w tym roku setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Okoliczność ta skłoniła organizatorów do wplecenia w PPM wątku maryjnego i wyboru przewodniego motta na tegoroczne Pierwsze Piątki Małżonków, które brzmi: DROGA PRZEZ SERCE – PRZYMIERZE SERC: JEZUSA, MARYI I MAŁŻONKÓW. Uczestnictwo w tegorocznych nabożeństwach pierwszopiątkowych w Sanktuarium św. Jana Pawła II może być okazją dla małżeństw ożywienia kultu do Niepokalanego Serca Maryi i odprawienie nie tylko nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków ale również nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, co jest osobistym pragnieniem Niepokalanej Maryi Dziewicy.

Zapraszający na PPM mają głębokie przekonanie, że nagrodą dla małżonków za trwanie w jedności czystych serc bijących w rytmie serca Jezusa i Maryi będzie przeżywanie tajemnicy „pięknej miłości”. Z tego też powodu poprzez Pierwsze Piątki Małżonków odpowiedzialni za nie chcą pomóc małżonkom w poznawaniu, przyjęciu i przeżywaniu owej tajemnicy „pięknej miłości”, która jest miłością wzajemną małżonków, rodziców i dzieci (por. List do Rodzin, 20).

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PPM 2017

PPM w Sanktuarium św. Jana Pawła II odbywają się w: Kościele Relikwii, Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa i Kaplicy Pojednania.

Kulminacyjnym wydarzeniem Pierwszego Piątku Małżonków jest Najświętsza Eucharystia w Kościele Relikwii o godzinie 17:00 ze słowem skierowanym w sposób szczególny do małżonków w oparciu o List do Rodzin św. Jana Pawła II oraz przyjęcie Komunii Świętej wynagradzającej za obojętność na Bożą miłość.

Po Mszy Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiana jest litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Następnie krótkie rozważanie słów przesłania Matki Bożej z Fatimy jest połączone z modlitwą jedną tajemnicą różańca.

Na końcu kapłan udziela małżeństwom indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Dla małżonków uczestniczących w PPM przygotowane są konkretne zadanie formacyjne do realizacji przez najbliższy miesiąc do kolejnego Pierwszego Piątku (za każdym razem inne), które po błogosławieństwie małżonkowie mogą zabrać ze sobą. Zadania formacyjne są przygotowane na specjalnych karteczkach.

Istnieje możliwość przystąpienia do spowiedzi w Kaplicy Pojednania w godzinach od 15:00 do 18:00. Osoby pragnące przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania mogą w ramach przygotowania skorzystać z wyłożonych w Kaplicy NSPJ na ławkach modlitewników i przygotowanych specjalnie dla małżonków rachunków sumienia.

W tym samym czasie, w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa istnieje sposobność do osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem jak również możliwość modlitwy małżeńskiej w parze na przystrojonych, jak w dniu ślubu, klęcznikach. Może to być modlitwa Miłosierny Ojcze… umieszczona w pierwszopiątkowych pamiątkowych folderach, które będą wystawione przed Kaplicą NSPJ.

 

ZAPROSZENIE I PROŚBA

Zaproszenie do uczestnictwa w PPM skierowane jest do wszystkich par małżeńskich jak również pojedynczych małżonków, którzy z różnych względów nie są w stanie przybyć do sanktuarium ze współmałżonkiem. Inicjatorom PPM zależy na tym, aby jak największa liczba małżeństw żyła w przyjaźni z Bogiem a dzięki niej małżonkowie umieli wzrastać w miłości. Dlatego wszyscy związani z organizacją PPM ośmielają się prosić każdego kto wie o PPM o przekazanie zaproszenia do udziału w nich wszystkim bliskim i dalszym znajomym, którzy żyją w małżeństwie. Już samo złożenie takiej propozycji będzie konkretnym uczynkiem miłosierdzia wobec bliźniego. Nie jest wykluczone, że to właśnie dzięki naszemu zaproszeniu do PPM lub tylko przekazaniu informacji o istnieniu takiej inicjatywy niejedno małżeństwo zostanie uratowane od rozpadu. Miejmy wobec tego odwagę propagować dobro. Uczestnicząc osobiście w PPM pozwólmy Panu Bogu, aby dotykał nas swoją łaską i uzdalniał do dawania świadectwa „pięknej miłości” w swoich małżeństwach i rodzinach.

 

ŚWIADECTWA

Każdy, kto zdecyduje się uczestniczyć w Pierwszych Piątkach Małżonków jest zaproszony również do tego, aby jeśli tylko będzie chciał podzielił się świadectwem o otrzymanych łaskach w swoim małżeństwie i rodzinie w związku z uczestnictwem w PPM przesyłając je drogą elektroniczną na adres sanktuarium@diecezja.pl.

Oceń treść:
Źródło:
;