Imieniny: Wita, Jolanty

Wydarzenia: Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Małżeństwo

Pierwsze Piątki Małżonków - dar Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

sanktuarium świętego jana pawła drugiego fot. Krzysztof Petela Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Pierwsze Piątki Małżonków (PPM) to dar Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na okoliczność Świętego Roku Miłosierdzia, który zrodził się ze słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych w trakcie homilii 12 czerwca 1999 r. w Sandomierzu: „Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugim!”

 

Ogłoszenie przez Ojca Świętego Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia i zbliżające się Światowe Dni Młodzieży to okoliczności, które ostatecznie wpłynęły motywująco na podjęcie decyzji, aby PPM wprowadzić w życie. Tak też się stało. Inauguracja będzie miała miejsce w pierwszy piątek lutego 2016 r.

Główny cel PPM

PPM to inicjatywa Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, której celem jest pomaganie małżonkom we wzrastaniu w miłości do Boga i współmałżonka oraz w budowaniu „rodzin silnych Bogiem”, a także w pokonywaniu przez nich małżeńskich i rodzinnych trudności. Pragnienie realizacji tych zamierzeń nie tylko jest zgodne z duchem świętego Patrona Rodzin Chrześcijańskich, ale stanowi  też praktyczną odpowiedź na życzenie papieża Franciszka związane z trwającym Rokiem Świętym Miłosierdzia.

Wskazania papieża Franciszka

Podczas katechezy środowej w dniu 16 grudnia 2015 r., Ojciec Święty prosił, aby przeżywanie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia „zacząć od tych znaków, które powodują dużą moc miłości”. Pierwsze Piątki Małżonków to właśnie zaproszenie do czerpania z tych źródeł, które dają moc. Takim źródłem jest przede wszystkim Eucharystia, Sakrament Spowiedzi Świętej i adoracja Najświętszego Sakramentu. Pragnąc być mocnymi mocą miłości - o co prosił św. Jan Paweł II również tutaj, w Krakowie - powinniśmy korzystać z tych „odnawialnych źródeł” miłości.

Papież Franciszek zwrócił też uwagę na to, że „przystąpienie do sakramentu, w którym jednamy się z Bogiem oznacza zyskanie bezpośredniego doświadczenia Jego miłosierdzia i zapewnia, że jeśli otwieramy się, aby przyjąć Boże miłosierdzie dla nas, to my też stajemy się z kolei zdolnymi do przebaczenia”. Zdając sobie sprawę, że nie ma prawdziwej miłości bez przebaczenia, zaproponowanie małżonkom wspólnego odprawienia w Roku Miłosierdzia albo przynajmniej rozpoczęcia Nabożeństwa Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca w ramach Pierwszych Piątków Małżonków jest szczególną sposobnością, aby uczyć się przebaczać, co - jak mówi Franciszek - jest radością Boga. Warto  w tym kontekście pamiętać również o słowach z Dzienniczka św. Faustyny mówiących o tym, że „wtenczas jesteśmy najwięcej podobni do Boga, kiedy przebaczamy bliźnim”.

Zaproszeniu do udziału w Pierwszych Piątkach Małżonków towarzyszy pewność, że małżonkowie, dzięki systematycznemu pojednywaniu się z Bogiem w Sakramencie Pokuty i Pojednania, częstemu uczestnictwu we Mszy Świętej i przyjmowaniu Eucharystii wynagradzającej za grzechy, nie tylko umocnią jedność małżeńską, ale również chętniej podejmować będą uczynki miłosierdzia względem siebie nawzajem, doświadczając przy tym szczęścia, co ukazywać będzie światu prawdziwe piękno małżeństwa i rodziny.

Szczegółowy program PPM

PPM w Sanktuarium św. Jana Pawła II będą odbywać się w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościele Relikwii i Kaplicy Pojednania według następującego harmonogramu. Rozpoczęcie w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po niej będzie sposobność do osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem z możliwością krótkiej modlitwy małżeńskiej w parze, na przygotowanych klęcznikach. Po modlitwie małżonkowie będą mogli wymienić się pisemną obietnicą uczynku miłosierdzia na najbliższy miesiąc. Zaleca się, aby w czasie tej modlitwy podjąć refleksję nad tym, za co powinno się współmałżonkowi podziękować, za co go przeprosić i poprosić o wybaczenie. Dobrze byłoby później w stosownym momencie wyrazić to wszystko w małżeńskim dialogu. Przed Kaplicą będą wystawione pamiątkowe foldery do wypełnienia przez małżonków, które będzie można zabrać ze sobą, oraz karty z miejscem na wpisanie obietnicy uczynku miłosierdzia względem współmałżonka. Osoby pragnące w tym dniu przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania będą mogły - w ramach przygotowania do spowiedzi - skorzystać z wyłożonych w Kaplicy na ławkach modlitewników i rachunków sumienia przygotowanych specjalnie dla małżonków. Do spowiedzi w tym dniu można będzie przystąpić w Kaplicy Pojednania w godzinach 7.30-9.00, 9.30-13.00 oraz 15.00-18.00. Kulminacyjnym wydarzeniem Pierwszego Piątku Małżonków będzie Najświętsza Eucharystia w Kościele Relikwii o godzinie 17:00 ze słowem skierowanym w sposób szczególny do małżonków. Po Mszy Świętej będzie można wziąć jeszcze udział we wspólnej modlitwie  adoracyjnej, która  zakończy się błogosławieństwem małżonków Najświętszym Sakramentem. W ramach PPM planowane są również, między innymi, rekolekcje dla małżeństw.

Zaproszenie, prośba i nadzieje związane z PPM

Zaproszenie do uczestnictwa w PPM skierowane jest do wszystkich par małżeńskich, jak również pojedynczych małżonków, którzy z różnych względów nie są w stanie przybyć do sanktuarium ze współmałżonkiem. Inicjatorom PPM zależy na tym, aby jak największa liczba małżeństw żyła w przyjaźni z Bogiem, a dzięki niej małżonkowie umieli wzrastać w miłości. Dlatego wszyscy związani z organizacją PPM ośmielają się prosić o przekazanie zaproszenia do udziału w nich wszystkim bliskim i dalszym znajomym, którzy żyją w małżeństwie. Już samo złożenie takiej propozycji będzie konkretnym uczynkiem miłosierdzia wobec bliźniego. Nie jest wykluczone, że to właśnie dzięki naszemu zaproszeniu do przeżycia PPM lub tylko przekazaniu informacji o istnieniu takiej inicjatywy zaowocuje tym, że niejedno małżeństwo zostanie uratowane od rozpadu. Miejmy wobec tego odwagę propagować dobro. Najpierw sami pozwólmy Panu Bogu, aby dotknął nas w ramach PPM swoim miłosierdziem, a później sami świadczmy miłosierdzie w swoich małżeństwach i rodzinach, przysparzając w ten sposób Panu Bogu i sobie radości z uczynionego dobra.

Świadectwo

Każdy, kto zdecyduje się  uczestniczyć w Pierwszych Piątkach Małżonków jest zaproszony również do tego, aby - jeśli tylko będzie chciał - podzielił się świadectwem o otrzymanych łaskach w swoim małżeństwie i rodzinie w związku z uczestnictwem w PPM, przesyłając je drogą elektroniczną na adres sanktuarium@diecezja.pl

Źródło:
;