Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

Wydarzenia:

Aktywnie

 fot. Łukasz Kaczyński Bieg przy Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Tydzień po XVII Dniu Papieskim, który w tym roku odbędzie się 8 października pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją", w Krakowie będzie mieć miejsce wyjątkowe wydarzenie sportowe. Krakowscy stypendyści Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" zorganizują "I Bieg Papieski".

Ideą przewodnią "I Biegu Papieskiego" jest uczczenie postaci św. Jana Pawła w związku z obchodami kolejnego Dnia Papieskiego. To pierwsza tego typu impreza organizowana w Krakowie przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

"Mając na względzie radosne hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważna w życiu człowieka jest aktywność fizyczna. Ani sfera ducha, ani sfera ciała, ani sfera umysłu nie mogą bowiem funkcjonować w próżni. Prawdziwy rozwój człowieka wymaga kształtowania tych trzech sfer równomiernie" - tłumaczą organizatorzy.

W biegu może wziąć udział każdy, kto: ukończył 15 lat, do 7 października dokona zgłoszenia poprzez specjalny formularz na stronie internetowej www.biegpapieskikrakow.pl oraz w dniu wydarzenia w biurze zawodów okaże dokument tożsamości i podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu i znajomości regulaminu zawodów. 14 października uczestnicy będą musieć przebiec trasę o długości 5 km na terenach przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Opłata Startowa przyjmowana będzie w formie „cegiełki” na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - w celu pokrycia kosztów organizacji wydarzenia oraz na prowadzony program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin - i potwierdzona w postaci numerowanego certyfikatu uczestnictwa.

Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwać będzie krakowskie stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki (ITMBW)”, znane z organizacji wielu imprez biegowych. I Bieg Papieski to projekt, którzy krakowscy stypendyści chcą na stałe zaszczepić w papieskim mieście Krakowie.

Swoje uczestnictwo w biegu można zgłosić wypełniając formularz na stronie http://biegpapieskikrakow.pl/

Oceń treść:
Źródło:
;