Imieniny: Wiesława Leokadii Joanny

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Małopolska

tele anioł fot. Biuro Prasowe UMWM

W trosce o seniorów, osoby samotne i potrzebujące wsparcia Zarząd Województwa Małopolskiego zwiększył wartość ważnego społecznie projektu Małopolski Tele-Anioł do blisko 60 mln zł. Do tej pory teleopieką objęto ponad 5700 niesamodzielnych mieszkańców regionu. Dzięki dodatkowym środkom pochodzących z Funduszy Europejskich liczba podopiecznych wzrośnie do 6000! Małopolski Tele-Anioł jest skuteczny, wspiera i ratuje życie.

 

Marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka przekazali dzisiaj partnerom projektu - Caritasowi Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniu Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego - dodatkowe środki, przedłużając funkcjonowanie Małopolskiego Tele-Anioła i zapewniając tak potrzebne, zwłaszcza w obecnej sytuacji wsparcie dla osób objętych programem aż do końca czerwca 2022 r. Pierwotnie zakładano, że Małopolski Tele-Anioł realizowany będzie do 26 czerwca 2021 r.

Aby zapewnić obecnie stabilne, długoterminowe wsparcie osobom najbardziej potrzebującym pomocy Zarząd Województwa Małopolskiego zwiększył wartość projektu do 58,5 mln zł.

18,8 mln zł to dodatkowe fundusze, jakie pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na kontynuację działań. Te pieniądze, zwiększone jeszcze o dodatkowe środki województwa małopolskiego (ok. 750 tys. zł) oraz dodatkowy wkład własny partnerów (ok. 750 tys. zł) umożliwiają odpowiednio dłuższe wsparcie.

W dzisiejszym spotkaniu, podpisaniu aneksu przedłużającego funkcjonowanie projektu, wzięli również udział: radna województwa małopolskiego Marta Mordarska, ks. Stanisław Słowik – dyrektor naczelny Caritas Diecezji Kieleckiej, Rafał Janas – przedstawiciel Komisji Europejskiej, Piotr Bodzek – prezes Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, Mariusz Adaszek – sekretarz Stowarzyszenia EIRR, Dawid Konina – zastępca dyrektora Departamentu Rodziny, zdrowia i spraw społecznych UMWM.

– Projekt z aniołem w tle, pod którego skrzydłami znajdują schronienie osoby potrzebujące pomocy, niesamodzielne, starsze i samotne, to największy projekt teleopiekuńczy w Polsce. Małopolski Tele-Anioł realizowany jest od 2018 roku. Doskonale sprawdził się zarówno w czasie przed pandemią, jak i w warunkach kryzysowych, kiedy stał się równocześnie istotnym elementem tarczy antycovidowej. Dzięki obecnym, poważnym dodatkowym środkom, Małopolanie będą mieli możliwość skorzystania z usług opiekuńczych i sąsiedzkich przez kolejny rok –  mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

– Wydłużenie opieki, zwłaszcza dzisiaj, w tych trudnych dla nas wszystkich warunkach, to dla osób niesamodzielnych i schorowanych bezcenne wsparcie. A dla osób samotnych, niekiedy nawet jedyna tego typu forma pomocy na jaką mogą w praktyce liczyć. Dzięki teleopiece będziemy mogli uratować życie kolejnych osób, w przypadku których inne formy wezwania pomocy byłyby nie tylko nieskuteczne, ale zwyczajnie niemożliwe. Tylko do końca ubiegłego roku Małopolski Tele-Anioł ocalił życie, według ostrożnych szacunków, co najmniej 200 seniorom! –  podkreśla marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Z usług małopolskiej teleopieki skorzysta docelowo 6000 osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia. 1800 z nich otrzyma dodatkowe usługi opiekuńcze i sąsiedzkie świadczone w miejscu zamieszkania.

– Zagwarantowanie dodatkowych pieniędzy pozwala na realizację, łącznie, aż miliona godzin usług sąsiedzkich oraz 160 tys. godzin usług świadczonych przez wykwalifikowanych opiekunów w całym okresie trwania projektu. Pół miliona godzin usług zostało już wykonanych do tej pory. Dzięki pomocnej dłoni życzliwych ludzi, którzy pomagają podopiecznym naszego projektu w codziennych obowiązkach, Małopolski Tele-Anioł stanowi olbrzymie wsparcie także dla członków rodzin oraz opiekunów tych osób. Dzięki tej opiece nie muszą oni rezygnować z pracy zawodowej albo oddawać swoich bliskich do domów opieki. Świadomość, że rodzice, dziadkowie czy prababcie są bezpieczni, w dobrych rękach, pozwala na realizowanie życiowych zobowiązań bez poczucia, że osoby bliskie zostały bez opieki –  mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Zaangażowanie do projektu Małopolski Tele-Anioł kolejnych sąsiadów jest korzystne także dla nich samych. Projekt daje im możliwość podniesienia kompetencji, szkoleń, a świadczone usługi sąsiedzkie pozwalają też na wsparcie ich domowych budżetów. Za swoją pomoc otrzymują bowiem wynagrodzenie. Zaangażowanie do świadczenia usług opiekuńczych członków społeczności lokalnej pozwala też w pewnej mierze odciążać system opieki społecznej oraz pozwala seniorom na jak najdłuższe pozostanie w ich środowisku domowym.

- Nie należy przesadzać starych drzew, bo wówczas szybko więdną. Starsi ludzi najlepiej czują się we własnym domu, jakikolwiek by on nie był skromny. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby ten projekt trwał jak najdłużej - mówi pani Danuta, 89-letnia uczestniczka projektu, której Tele-Anioł uratował życie. - Jestem przekonana, że w Małopolsce jest wielu takich seniorów jak ja, którzy potrzebują takiej właśnie pomocy. Cieszę się, że znaleźli się ludzie, którzy się o nas tak troszczą. Dzięki Tele-Aniołowi czujemy się pewni i bezpieczni, bo nawet jak jesteśmy sami, to jednak nie samotni, bo czuwa nad nami elektroniczny anioł - dodaje pani Danuta.

– O tym, że ta forma pomocy jest cenna i potrzebna świadczą relacje często wzruszonych, szczęśliwych uczestników projektu Małopolski Tele-Anioł. Bez wątpienia skuteczność Tele-Anioła potwierdzają liczby. Są one odzwierciedleniem wielu skutecznych interwencji medycznych, ocalonych istnień ludzkich, przepracowanych wspólnie setek tysięcy godzin wsparcia opiekuńczego i sąsiedzkiego. Bardzo ważnym argumentem jest też niesłabnące zainteresowanie kolejnych osób, które chcą uczestniczyć w naszym programie –  mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Do tej pory teleopieką objęto już 5 716 niesamodzielnych mieszkańców Małopolski. Jest to rekordowa liczba podopiecznych w ramach jednego tego rodzaju projektu w Polsce. Z dodatkowych usług opiekuńczych i sąsiedzkich świadczonych w miejscu zamieszkania korzysta 1 395 podopiecznych, dla których od początku trwania projektu - do końca 2020 roku, zrealizowano ponad 437 tys. godzin usług sąsiedzkich i  blisko 73 tys. godzin usług opiekuńczych.

– Nasz troskliwy Małopolski Tele-Anioł po raz kolejny udowodnia, że Dobro jest w Małopolsce. Dzięki wspólnej pracy samorządu województwa małopolskiego oraz tak dużemu, imponującemu zaangażowaniu społeczności lokalnej, możemy praktycznie wesprzeć tych, którzy tej pomocy tak bardzo potrzebują, w tym seniorów i osoby samotne. Okazywanie dobra i życzliwości,  zwłaszcza w trudnym czasie walki z epidemią, ma wielką moc. Dziękuję wszystkim ludziom, biorącym udział w tym potrzebnym, innowacyjnym i głęboko humanitarnym przedsięwzięciu –  mówi marszałek Witold Kozłowski.

- Wyrażam radość z tego, że już do tej pory udało nam się wiele osiągnąć. Możliwość przedłużenia projektu jest szansą dla wielu mieszkańców Małopolski – powiedział dziś ks. Stanisław Słowik, dyrektor naczelny Caritas Diecezji Kieleckiej.

- W imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego bardzo dziękuję Zarządowi Województwa oraz Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, za to, że podjął starania, by kontynuować  działania i kolejni seniorzy, mieszkańcy Małopolski, mogą dołączyć do tego znakomitego projektu – powiedziała Marta Mordarska, radna województwa małopolskiego, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej.

- Projekt Małopolskiego Tele-Anioła znakomicie sprawdził się w tej trudnej sytuacji pandemicznej. W mojej ocenie jest to modelowe rozwiązanie warte dalszej kontynuacji i rozszerzenia zasięgu – ocenił Rafał Janas, przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

– Cieszę się z deklaracji pana Rafała Janasa, przedstawiciela Komisji Europejskiej, który zapewnia, że projekt Małopolskiego Tele-Anioła będzie również w przyszłości kontynuowany. Wpisuje się on idealnie w przyjętą przez nas Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, w której szczególne miejsce zajmuje rodzina. A skoro rodzina, to także seniorzy. Opieka nad seniorami jest naszym świętym obowiązkiem –  dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Województwo Małopolskie jest liderem projektu Małopolski Tele-Anioł. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Oceń treść:
Źródło:
;