Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Jan Paweł II na dziś

nadanie imienia jana pawła drugiego szkole w miejscu fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

– Jesteśmy nadal zatroskani o to, by nie stracić tych wspaniałych wartości, które określiły nas jako Polaków. By te wartości, które w nas umacniał Jan Paweł II trwały i były przekazywane kolejnym pokoleniom, także uczniom i uczennicom miejscowej szkoły - mówił metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z okazji nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w kaplicy Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Miejscu na terenie Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach k. Zatora.

 

Arcybiskupa na progu wadowickiej ziemi powitał proboszcz parafii, ks. Józef Piwowarski. Powiedział, że tu wychował się św. Jan Paweł II, który będzie patronował młodzieży szkolnej jako wzór człowieczeństwa. Podziękował metropolicie za zgodę na nadanie szkole w Miejscu imienia św. Jana Pawła II oraz poprosił o przewodniczenie Eucharystii.

Na początku homilii arcybiskup przywołał słowa Jezusa, wypowiedziane w Wieczerniku niedługo przed męką i śmiercią: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!”. Są one potwierdzeniem przykazania miłości Boga i bliźniego. Zbawiciel umacniał swych uczniów, by nie poddali się zwątpieniu i ciemności, bo miłość Boża zwycięży: Jezus wprawdzie umrze, ale zmartwychwstanie i ześle na nich Ducha Świętego.

Z przekonaniem o zwycięskiej miłości apostołowie wyruszyli na cały świat by mimo wszelkich cierpień i przeciwności głosić Ewangelię. – Apostołowie mieli szczególne poczucie tego kim są i do czego ich Jezus powołał – stwierdził metropolita. Przypomniał, że św. Piotr świadomy swego posłannictwa jednoznacznie stwierdził, że Bóg wybrał go spośród wszystkich, by poganie usłyszeli z jego ust Ewangelię i się nawrócili.

Arcybiskup nawiązał do słów św. Jana Pawła II: „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Jedynie Jezus wie co kryje się w sercu człowieka, dlatego papież wzywał podzielony świat by się na Niego otworzył. Tę myśl Ojciec Święty rozwinął podczas swej pierwszej pielgrzymki do Polski, gdy mówił że Chrystus jest kluczem do zrozumienia samego siebie. Bez Niego człowiek jest zagubiony, a Polacy jako spadkobiercy dziedzictwa chrześcijańskiego nie mogą się zrozumieć. Jedną z pierwszych dat dotyczących historii ojczyzny jest rok 966, gdy Mieszko I przyjął chrzest i zapoczątkował Państwo Polskie. Św. Jan Paweł II, odwołując się do figury Jezusa dźwigającego krzyż powiedział, że ojczyzna upadła wśród ruin miasta po Powstaniu Warszawskim. – Figura Chrystusa pośród ruin Warszawy to symboliczne wyrażenie jedności, którą stanowimy jako polski naród, który od początku był związany z Kościołem i wiarą – powiedział arcybiskup.

Stwierdził, że nadanie szkole imienia św. Jana Pawła II to przedłużenie jedności Kościoła z polskim narodem, ponieważ będą się w niej wychowywały kolejne pokolenia Polaków. Podkreślił, że to ogromny powód do dumy i wdzięczności Bogu, że wadowicka ziemia wydała tak  wielkiego człowieka i należy go naśladować.  Powołując się na słowa kardynała Ratzingera wypowiedziane podczas pogrzebu papieża, metropolita stwierdził, że Jan Paweł II patrzy na wszystkich z niebiańskiego okna i błogosławi. – Niech dzięki jego wstawiennictwu u Boga trwa w nas poczucie kim jesteśmy, z czego się wywodzimy, do kogo ostatecznie zmierzamy – powiedział arcybiskup. Poprosił, by zebrani złożyli podczas Eucharystii wszystkie swe intencje, także te związane ze Szkołą Podstawową im. św. Jana Pawła II w Miejscu. – Bogu dziękujmy za ten wspaniały dzień, który nam dzisiaj dał – zakończył.

Podczas uroczystego apelu Dyrektor Szkoły Beata Wajdzik powitała wszystkich zebranych przedstawicieli władz duchownych i świeckich, służb mundurowych oraz podziękowała metropolicie krakowskiemu za przewodniczenie uroczystej Eucharystii. Arcybiskup pobłogosławił pamiątkową tablicę znajdującą się  na jej murach oraz sztandar, na którego awersie znajduje się Orzeł Biały, a na rewersie wizerunek św. Jana Pawła II.

– Jan Paweł II jest w naszych oczach najwybitniejszą postacią swoich czasów. Doniosłość jego dzieła w krzewieniu idei pokoju, pojednania i miłości między ludźmi narodami i religiami doceniana jest przez cały świat. Dla Polaków powodem do domu jest to, że tak wybitną postać wydał nasz naród i ziemia, na której mieszkamy – powiedziała Dyrektor Szkoły, podkreślając że wybór Jana Pawła II na patrona jest dla społeczności najlepszy i oczywisty, ponieważ cały świat, a zwłaszcza młodzież potrzebuje autorytetów. W czasie apelu rozdano także nagrody laureatom Gminnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II: Jan Paweł II – przyjaciel dzieci i młodzieży.

Historia Szkoły Podstawowej w Miejscu sięga XX wieku. Dokumenty potwierdzają jej istnienie w roku 1909. Obecnie jest to placówka publiczna z siedmioma oddziałami klasowymi. Od wielu lat działaniom nauczycieli, wychowawców i rodziców przyświecały słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jest on postacią bardzo bliską lokalnej społeczności, ponieważ pochodził z Wadowic a jako kardynał przyjeżdżał, by bierzmować mieszkańców parafii. W 2011 roku przed miejscową kaplicą stanął pomnik upamiętniający papieża Polaka. 20 listopada 2018 roku społeczność szkolna: rodzice, uczniowie i nauczyciele wybrali poprzez aklamację na patrona św. Jana Pawła II. Uchwałą Rady Gminy Spytkowice z 27 lutego 2019 roku nadano Szkole Podstawowej w Miejscu imię św. Jana Pawła II. W związku z tym wydarzeniem podjęto działania mające na celu przybliżenie uczniom sylwetki wielkiego rodaka: zorganizowano konkursy tematyczne, a także poszczególne klasy podczas czwartkowego apelu czytają fragmenty książki ks. Roberta Nęcka „Chłopiec z Wadowic”.

Oceń treść:
Źródło:
;