Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego

Wydarzenia:

Wydarzenia w Rzymie

Podsumowanie tygodnia w Watykanie

audiencja generalna z udziałem papieża franciszka fot. Krzysztof Petela Plac św. Piotra, audiencja generalna z udziałem papieża Franciszka

Co się wydarzyło w minionym tygodniu w Watykanie?

27 kwietnia na Placu św. Piotra miała miejsce kanonizacja dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Uczestniczyło w niej ok. 800 tys. pielgrzymów z całego świata, z których większość stanowili Polacy. Jednym z koncelebransów był papież-senior Benedykt XVI. W homilii Franciszek nazwał swych poprzedników odważnymi pasterzami XX wieku, świadkami miłosierdzia i żywej nadziei.

Dzień później w Rzymie dziękowano za niedzielną uroczystość. Na Placu św. Piotra Mszy świętej dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II przewodniczył kard. Angelo Comastri, który w homilii mówił o nowym świętym jako przykładzie męstwa i wielkiej odwagi. Natomiast dziękczynienie za kanonizację Jana XXIII odbyło się w rzymskim kościele św. Karola, gdzie nowy święty przyjął w 1925 roku święcenia biskupie. Liturgii przewodniczył tu bp Francesco Beschi z Bergamo.

W dniach 28-30 kwietnia miało miejsce czwarte już spotkanie Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w kierowaniu Kościołem powszechnym i w reformie Kurii Rzymskiej. Prawie przez cały czas w jej obradach uczestniczył Franciszek. Tym razem purpuraci rozpoczęli przegląd poszczególnych Papieskich Rad. Następne posiedzenie tego gremium planowane jest na początku lipca.

28 kwietnia biskup Rzymu przyjął na prywatnej audiencji króla Hiszpanii Juana Carlosa I i jego małżonkę królową Zofię. Spotkali się oni również z sekretarzem stanu kard. P. Parolinem i z szefem watykańskiej dyplomacji abp. D. Mambertim.

Następnego dnia w Rzymie odbyła się prezentacja książki „Joseph Ratzinger Benedetto XVI e il Sinodo dei Vescovi” zawierającej wszystkie wystąpienia Josepha Ratzingera – Benedykta XVI z Synodu Biskupów. Od 1977 roku papież-senior wziął udział w 20 zgromadzeniach synodalnych. W spotkaniu wziął udział prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller.

29 kwietnia Ojciec Święty powołał specjalną komisję kardynałów, która ma rozwiązać problemy, jakie zaszły między Stolicą Apostolską a Papieskim Uniwersytetem Katolickim Peru. Przed dwoma laty watykański Sekretariat Stanu odebrał tej uczelni prawo do używania tytułów „papieski” i „katolicki”. W skład komisji weszło trzech purpuratów: Péter Erdő z Węgier, Gérald Cyprien Lacroix z Kanady i Ricardo Ezzati Andrello z Chile.

30 kwietnia w audiencji generalnej wzięli udział absolwenci Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy przekazali Franciszkowi Księgę Postanowień, Podziękowań i Próśb do Jana Pawła II zatytułowaną „Polska – świadectwa wierności”.

Od 1 do 3 maja w Domu św. Marty odbyło się pierwsze posiedzenie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich utworzonej przez papieża w marcu br. W jej skład wchodzi osiem osób, w tym była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka. Podczas spotkania podjęto refleksję nad naturą i celami komisji oraz nad współpracą z ekspertami reprezentującymi różne obszary związane z ochroną dzieci i podatnych na wykorzystanie dorosłych. Owoce pracy komisji zostaną przedłożone Franciszkowi.

1 maja polscy pielgrzymi uczestniczyli w tradycyjnej czwartkowej Mszy świętej przy grobie Jana Pawła II po raz pierwszy już jako świętego. Liturgii przewodniczył abp Marek Jędraszewski z Łodzi, który w homilii dziękował Bogu za dar kapłańskiej służby Karola Wojtyły i jego powołania na Stolicę Piotrową.

Tego samego dnia chilijska telewizja nadała niecodzienny wywiad z Franciszkiem, w którym odpowiedział on na pytania bp. Juana Ignacio Gonzaleza Errazuriza, zatroskanego brakiem powołań w jego diecezji. Rozmowa została nagrana podczas wizyty hierarchy w Watykanie. Ojciec Święty odkreślił, że to Jezus, który patrzy z miłością, ukazuje młodemu człowiekowi jego misję, pokazuje mu ludzi i ich potrzeby, przedstawia mu lud Boży, który potrzebuje jego pomocy.

2 maja biskup Rzymu złożył prywatną wizytę w Papieskiej Akademii Kościelnej, która kształci przyszłych dyplomatów Stolicy Apostolskiej. Papież odmówił z 29 studiującymi tam księżmi nieszpory, odpowiadał na ich pytania, a następnie spożył z nimi kolację.

W piątek Ojciec Święty spotkał się z piłkarzami Fiorentiny i Napoli – finalistami Pucharu Włoch (rozegrany w sobotę mecz zakończył się zwycięstwem drużyny z Neapolu 3:1). Franciszek przypomniał im, że piłka nożna jest także wydarzeniem społecznym, za które zarówno zawodnicy, jak i działacze są szczególnie odpowiedzialni. Wspominając swoje wizyty na stadionie w dzieciństwie podkreślił, że piłkarskie widowisko powinno odzyskać wymiar rodzinnego świętowania, a w futbolu biznes nie może przeważać nad sportem.

2 maja na specjalnej audiencji papież przyjął przedstawicieli Fundacji Papieskiej z USA, którzy co roku przyjeżdżają do Rzymu. Jej celem jest od 1988 roku wspomaganie Następcy św. Piotra poprzez wspieranie różnych dzieł, m.in. formację księży i zakonników czy opiekę nad ubogimi.

W tym samym dniu po raz pierwszy zebrała się – utworzona w lutym przez Franciszka – 15-osobowa Rada Ekonomiczna. Spotykając się z nią Ojciec Święty przypomniał jej zadanie, wiążące się z reformą Kurii Rzymskiej, którym jest nadzorowanie zarządzania gospodarczego, administracyjnego i finansowego w strukturach Stolicy Apostolskiej.

2 maja rozpoczęło się seminarium robocze Papieskiej Akademii Nauk Społecznych poświęcone relacjom między rozwojem ludzkości i ochroną środowiska naturalnego. Otworzył je kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga jako przewodniczący Caritas Internationalis.

3 maja Franciszek przyjął na audiencji biskupów ze Sri Lanki, którzy przybyli do Rzymu z wizytą „ad limina Apostolorum”.

W sobotę w auli Pawła VI doszło również do spotkania papieża z włoską Akcją Katolicką, które odbyło się na zakończenie jej zgromadzenia krajowego. W przemówieniu do nich skierowanym Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę ewangelizacyjnego otwarcia tej organizacji.

 

Autor: pk

Źródło: fra3.pl
;