Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Wydarzenia: Dzień Księgowego

Pielgrzymki do Ojczyzny

 Mapa pielgrzymek Jana Pawła II

Cel piątej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyny: Uczczenie św. Jana Sarkandra, patrona Śląska i Moraw. Podóż apostolska jest częścią pielgrzymki Ojca Świętego do Czech. Najważniejszym momentem była Msza św. w Ołomuńcu, podczas której papież kanonizował bł. Jana Sarkandra oraz bł. Zdzisławę z Lemberku. Nawiedzane miasta: Skoczów, Bielsko – Biała, Żywiec. Najważniejsze przesłanie: Swój pobyt w diecezji bielsko – żywieckiej Jan Paweł II rozpoczął od spotkania w kościele Św. Trójcy z wiernymi wyznania ewangelicko – augsburskiego w Skoczowie. Papieża przywitał luterański biskup Paweł Anweiler, który nazwał Gościa, Czcigodnym Bratem w Chrystusie i Zacnym Pielgrzymem. Następnie na wzgórzu „Kaplicówka”, Jan Paweł II celebrował Mszę św. dziękczynną za dar kanonizacji św. Jana Sarkandra. W homilii papież m. in. mówił: „Polska woła dziś nade wszystko o ludzi sumienia. (…) Nie wolno zagłuszać w sobie głosu sumienia. Człowiek sumienia musi stale podnosić się z własnych upadków i budować Królestwo Boże, a także podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne i nie zamykać oczu na potrzeby bliźnich. Nie wolno też zapominać o czasach totalitaryzmu, ‘okresie zniewolenia sumień’, który jest przestrogą i wezwaniem do czujności, aby ludzkie sumienia nie uległy demoralizacji i permisywizmowi moralnemu. (…) Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość”. W Bielsku – Białej Jan Paweł II spotkał się z prezydentem RP Lechem Wałęsą oraz z premierem Józefem Oleksym. źródło: www.janpawel2.pl

;