Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana

Wydarzenia: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Życie

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia: Ochrona życia i zdrowia kobiety w ciąży oraz jej dziecka w okresie prenatalnym przynosi dobre owoce – aborcja złe!

niemowlę fot. pexels.com

„Zaniechajmy emocjonalnej, zabarwionej ideologicznie kampanii proaborcyjnej, która uderza szczególnie w kobiety i ich dzieci, ale także w całe społeczeństwo. Twórzmy społeczeństwo solidarne, pomagające, które wspiera najbardziej potrzebujących i najsłabszych. Każdą brzemienną matkę i jej poczęte dziecko w sytuacji kryzysowej otaczajmy opieką i troską!” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia.

 

Organizacje zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w wydanym dziś oświadczeniu wyraziły niepokój w związku z kampanię „w kierunku przywrócenia w naszym kraju aborcji na żądanie”. Zwrócono uwagę, że wykorzystywane są ku temu m.in. tragiczne przypadki śmierci kobiet w ciąży. „Nim ustalono przez właściwe podmioty przyczyny tych zdarzeń, obarcza się zbiorową odpowiedzialnością lekarzy i część polityków, w celu tworzenia społecznej presji i osłabienia szacunku dla podstawowego obowiązku lekarza: do ochrony życia – zarówno matki, jak i jej dziecka w okresie prenatalnym. Ta presja ma też na celu przywrócenie swobody aborcji w naszym kraju” – zaznaczono w oświadczeniu i podkreślono, że „ewentualny powrót prawa zezwalającego na aborcję naruszy konstytucyjną ochronę życia i rozwoju każdego człowieka oraz uruchomi poważny konflikt społeczny”.

PFROŻ przypomina, że aborcja na żądanie, która była w Polsce legalna w latach 1956 – 1993 spowodowała, że stosowano ją na olbrzymią skalę, także jako metodę planowania rodziny, co z kolei skutkowało poważnymi następstwami zdrowotnymi u bardzo wielu kobiet. Po wprowadzeniu ustawowego zakazu aborcji spadła liczba zgonów kobiet w okresie okołoporodowym oraz śmiertelność noworodków. Zmniejszyła się także liczba dzieciobójstw i porzucanych noworodków. Nastąpiła ogólna poprawa zdrowia kobiet. Społeczeństwo zaakceptowało wprowadzone zmiany, na co wskazują badania opinii publicznej.

W oświadczeniu przypomniano również, że polski system prawny, w szczególności Konstytucja RP, a także ratyfikowana przez Polskę Konwencja o Prawach Dziecka, gwarantują ochronę ludzkiego życia także w jego fazie prenatalnej. Zwrócono uwagę, że w sytuacji kryzysowej, związanej z nieplanowaną ciążą świadczona jest pomoc przez państwo i organizacje pozarządowe, a „w sytuacjach skrajnych istnieje możliwość przekazania dziecka do adopcji lub opieki zastępczej”.

„Zwracamy się o poszanowanie niewątpliwie pozytywnego, polskiego dorobku ostatnich 30 lat w zakresie ochrony matki oraz dziecka w prenatalnej fazie życia!” – apeluje PFROŻ. „Zaniechajmy emocjonalnej, zabarwionej ideologicznie kampanii proaborcyjnej, która uderza szczególnie w kobiety i ich dzieci, ale także w całe społeczeństwo. Twórzmy społeczeństwo solidarne, pomagające, które wspiera najbardziej potrzebujących i najsłabszych. Każdą brzemienną matkę i jej poczęte dziecko w sytuacji kryzysowej otaczajmy opieką i troską!” – zachęca środowisko pro-life w Polsce.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia pod oświadczeniem podpisało się prezydium zarządu: prezes Jakub Bałtroszewicz i wiceprezesi Ewa Kowalewska i ks. Tomasz Kancelarczyk.

;