Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Wydarzenia: Dzień Księgowego

Pontyfikat

Pontyfikat Jana Pawła II - rok 10

 fot. G. Gałązka

W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy  cykl  27 spotkań,  podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus  Papam!”.

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu  wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze  482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji  generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu  narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików.  Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

10. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1987-1988)

25 października 1987 Jan Paweł II kanonizował włoskiego lekarza i naukowca Giuseppe Moscatiego.

29 października zakończył się Synod Biskupów poświęcony powołaniu i posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II.

W dniach 3 - 7 grudnia w Watykanie przebywał prawosławny patriarcha Konstantynopola Dimitrios I.

4 grudnia Jan Paweł II  ogłosił list apostolski Duodecimum saeculum z okazji 1200. rocznicy II Soboru Nicejskiego.

27 grudnia ogłoszono dokument Papieskiej Komisji Iustitia et Pax z okazji Międzynarodowego Roku Schronienia dla Bezdomnych: "Co uczyniłeś ze swoim bezdomnym bratem?".

30 grudnia Jan Paweł II ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska Kościoła - encyklika z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia przez papieża Pawła VI encykliki Populorum progressio).

1 stycznia 1988 z okazji 21.  Światowego  Dnia Pokoju jan Paweł II wystosował orędzie: "Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia".

3 stycznia odbyło się spotkanie Jana Pawła II z ubogimi w rzymskim hospicjum Świętej Marty.

25 stycznia Ojciec Święty ogłosił list apostolski Euntes in mundum  z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.

14 lutego Jan Paweł II skierował przesłanie Magnum baptismi donum do katolickiej wspólnoty ukraińskiej z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.

4 marca Jan Paweł II przyjął na audiencji delegację Światowej Federacji Luterańskiej.

8 kwietnia papież wystosował  list do kard. Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w sprawie Wspólnoty Kapłańskiej Św. Piusa X abpa Marcela Lefebvre’a.

W dniach 7 - 19 maja Ojciec Święty odbył  podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju.

21 maja na terenie Watykanu otwarto schronisko dla ubogich Donum Mariae.

14 czerwca Jan Paweł II przyjął na audiencji Dalajlamę.

19 czerwca Jan Paweł II  kanonizował 117 męczenników wietnamskich.

W dniach 23 - 27 czerwca papież udał się w  podróż do Austrii.

Z datą 28 czerwca wiążą się dwa wydarzenia:  konsystorz, na którym z rąk Jana Pawła II kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Litwin i Chińczyk z Hongkongu (tuż przed konsystorzem zmarł kardynał-nominat Hans Urs von Balthasar, wybitny teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego); ogłoszona została konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej.

2 lipca Jan Paweł II ogłosił list apostolski Ecclesia Dei w związku ze schizmą abpa Marcela Lefebvre’a.

W dniach 9 - 10 lipca miały miejsce rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.

15 sierpnia Jan Paweł II ogłosił  list apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety.

Od 10 do 19 września Ojciec Święty odbył podróż apostolską do Afryki: do Zimbabwe, Botswany, Lesotho i Mozambiku.

W dniach 8 - 11 października papież odbył podróż do Francji (wizyta w siedzibie Rady Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Człowieka).

 

Oceń treść:
;