Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

Wydarzenia:

Pontyfikat

Pontyfikat Jana Pawła II - rok 11

 fot. G. Gałązka

W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy  cykl  27 spotkań,  podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus  Papam!”.

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu  wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze  482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji  generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu  narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików.  Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

11. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1988-1989)

28 października 1988 z inicjatywy Jana Pawła II w Rzymie, z udziałem przedstawicieli ośmiu wielkich religii świata oraz różnych wyznań chrześcijańskich, odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Modlitwy o Pokój.

3 listopada ogłoszono dokument Papieskiej Komisji Iustitia et Pax:  „Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi”.

30 grudnia Jan Paweł II ogłosił adhortację apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II.

1 stycznia 1989 z okazji 22. Światowego Dnia Pokoju papież wystosował orędzie: "Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju".

8 stycznia Jan Paweł II odwiedził podopiecznych schroniska dla ubogich Donum Mariae.

W dniach 28 kwietnia - 6 maja Jan Paweł II odbywał podróż apostolską do Afryki: na Madagaskar, Reunion, do Zambii i na Malawi.

15 maja Ojciec Święty wystosował apel do sekretarza generalnego ONZ w sprawie Libanu.

Od 1 - 10 czerwca Jan Paweł II odbył  podróż do Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji.

17 lipca Stolica Apostolska wznowiła stosunki dyplomatyczne z PRL.

15 sierpnia Jan Paweł II ogłosił adhortację apostolską Redemptoris Custos o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.

Od 19 - 21 sierpnia papież odbył podróż do Hiszpanii, gdzie w Santiago de Compostela wziął udział w Światowym Dzień Młodzieży.

27 sierpnia Jan Paweł II wystosował  list apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

1 września Jan Paweł II wygłosił orędzie telewizyjne na Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Warszawie.

7 września Jan Paweł II wystosował list apostolski Ancora una volta o sytuacji w Libanie.

15 września papież przyjął na audiencji mnichów - buddystów tybetańskich.

W dniach 26 września - 2 października z wizytą w Rzymie przebywał arcybiskup Canterbury Robert Runcie (ogłoszenie wspólnej deklaracji o woli współdziałania na rzecz przywrócenia pełnej wspólnoty między katolikami i anglikanami).

Od 6 - 16 października Jan Paweł II odbył  podróż na Daleki Wschód: do Korei Płd., Indonezji i na Mauritius.

Oceń treść:
;