Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Wydarzenia: Dzień Księgowego

Pontyfikat

Pontyfikat Jana Pawła II - rok 13

 fot. G. Gałązka

W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy  cykl  27 spotkań,  podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus  Papam!”.

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu  wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze  482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji  generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu  narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików.  Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

13. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1990-1991)

18 października 1990 zaprezentowano konstytucję apostolską Jana Pawła II Sacri canones, promulgującą Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich.

6 grudnia nastąpiło wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Bułgarią.

7 grudnia Jan Paweł II ogłosił encyklikę Redemptoris missio (Misja Odkupiciela). Papież zawarł w niej przesłanie o obowiązku poznawania i głoszenia Ewangelii.

1 stycznia 1991 z okazji 24. Światowego  Dnia Pokoju Jan Paweł II wygłosił orędzie Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju.

11 stycznia Ojciec Święty wystosował orędzie do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej;

15 stycznia  Jan Paweł II skierował listy do prezydenta Iraku Saddama Husajna i prezydenta USA George’a Busha w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej.

19 stycznia miała miejsce audiencja Ojca Świętego dla przywódców religijnych wyznań chrześcijańskich z Iraku.

21 stycznia miało miejsce przywrócenie w Polsce Ordynariatu Polowego.

W dniach 4 - 5 marca Jan Paweł II uczestniczył w spotkaniu z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i przedstawicielami Episkopatów krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej.

21 marca Jan Paweł II wystosował  list do sekretarza generalnego ONZ w sprawie wojny w Zatoce Perskiej.

W dniach 4 - 7 kwietnia w Watykanie pod przewodnictwem Ojca Świętego odbył się  konsystorz poświęcony zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt.

13 kwietnia miało miejsce mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie;

1 V papież ogłosił encyklikę Centesimus annus  (łac. Setna rocznica) − encyklika społeczna wydana w 100. rocznicę opublikowania encykliki Leona XIII Rerum novarum, stanowiącej fundament katolickiej nauki społecznej. Ma w dużej mierze charakter krytyki socjalizmu.

W dniach 10 - 13 maja Jan Paweł II pielgrzymował do Portugalii.

19 maja papież wystosował  list do wszystkich biskupów w sprawie zagrożeń życia ludzkiego.

31 maja Jan Paweł II wystosował  list do biskupów kontynentu europejskiego nt. stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej;

W dniach 1 - 9 czerwca Jan Paweł II odbył  I etap podróży do Polski. Odwiedził wówczas Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę. Podczas uroczystych Mszy św. papież beatyfikował bpa Józefa Pelczara, m. Bolesławe Lament i o. Rafała Chylińskiego.

28 czerwca Jan Paweł II przewodniczył  konsystorzowi, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Rumun i Słowak.

W dniach 13 - 16 sierpnia Jan Paweł II powrócił do Polski (drugi etap pielgrzymki). Odwiedził wówczas Kraków, gdzie na Rynku Głównym dokonał beatyfikacji Anieli Salawy, Wadowice i Częstochowę, gdzie wziął udział w Światowych Dniach Młodzieży z udziałem milina młodych z całego świata. Następnie z Polski Ojciec Święty udał się  na Węgry. Przebywał tam do 20 sierpnia.  

7 września Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Albanią.

8 września Jan Paweł II ogłosił dniem modlitwy o pokój w Jugosławii.

10 października papież wystosował  list do biskupów ogarniętej wojną Chorwacji. Dzień później list skierował także do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii.  

W dniach 12 - 21 października Jan Paweł II odbył podróż do Brazylii.

Oceń treść:
;