Imieniny: Marii, Magdaleny

Wydarzenia:

Pontyfikat

Pontyfikat Jana Pawła II - rok 3

 fot. G. Gałązka

W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy  cykl  27 spotkań,  podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus  Papam!”. 

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu  wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze  482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji  generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu  narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików.  Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

3. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1980-1981)

25 października 1980 zakończył się Synod Biskupów poświęcony rodzinie.

W dniach 15 - 19 listopada Jan Paweł II odbył podróż do RFN.

2 grudnia ogłoszona została druga encyklika Jana Pawła II Dives in misericordia - O Bożym Miłosierdziu. Razem z wcześniejszą encykliką Redemptor hominis (4.03.1979 r.) o Chrystusie i późniejszą Dominum et vivificantem o Duchu Świętym (18.05.1986 r.), stanowi trzyczęściową refleksję na temat Boga jako Trójcy Świętej, którą Papież podjął na początku swego pontyfikatu.

16 grudnia Jan Paweł II wystosował list do Leonida Breżniewa w obronie suwerenności Polski.

31 grudnia opublikowano list apostolski motu proprio Egregiae virtutis ogłaszający świętych Cyryla i Metodego patronami Europy.

1 stycznia 1981 z okazji  14.  Światowego Dnia Pokoju Jan Paweł II wygłosił orędzie: "Chcesz służyć sprawie pokoju, szanuj wolność!".

8 lutego doszło do spotkania Jana Pawła II z głównym rabinem Rzymu prof. Elio Toaffem.

W dniach 16 - 27 lutego Ojciec Święty odbył podróż na Daleki Wschód: do Pakistanu, na Filipiny, wyspę Guam, do Japonii (apel o pokój wygłoszony w Hiroszimie) i USA - na Alaskę.

25 marca Jan Paweł II wystosował list A Concilio Constantinopolitano z okazji 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego i 1550. rocznicy Soboru Efeskiego.

9 maja ustanowiono Papieską Radę ds. Rodziny.

13 maja ok. godz. 17.19, podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, doszło do zamachu na życie Jana Pawła II. Zamachowcem był związany z terrorystyczną organizacją Szare Wilki 23-letni Turek - Mehmet Ali Ağca.

Od 13 maja do 3 czerwca Jan Paweł II przechodził rekonwalescencję w poliklinice Gemelli.

17 maja, cztery dni po zamachu papież zwrócił się do wiernych za pośrednictwem Radia Watykańskiego, mówiąc: "Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem. Zjednoczony z Chrystusem, Kapłanem i Ofiarą, składam moje cierpienie w ofierze za Kościół i świat".

28 maja przebywający w szpitalu Jan Paweł II wystosował list do Polaków w związku ze śmiercią kard. Stefana Wyszyńskiego.

7 czerwca odbyły się ogólnokościelne (i ekumeniczne) obchody 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego oraz 1550. rocznicy Soboru Efeskiego.

Od 20 czerwca do 14 sierpnia kontynuowano leczenie Jana Pawła II w poliklinice Gemelli, gdzie 5 sierpnia przeszedł kolejną operację.

6 lipca powołano  stałą, 15-osobową Radę Kardynałów do spraw gospodarczych Stolicy Apostolskiej.

14 września ogłoszona została trzecia encyklika Jana Pawła II Laborem exercens  (dokument ten miał być ogłoszony 15 maja, w 90. rocznicę encykliki Leona XIII Rerum novarum).

Oceń treść:
;