Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Pontyfikat

Pontyfikat Jana Pawła II - rok 5

 fot. G. Gałązka

W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy  cykl  27 spotkań,  podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus  Papam!”. 

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu  wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze  482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji  generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu  narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików.  Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

5. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1982-1983)

W dniach 31 października - 9 listopada 1982 Jan Paweł II odbył podróż do Hiszpanii. W ostatnim dniu pielgrzymki, Jan Paweł II wygłosił w katedrze w Santiago de Compostela tzw. „Akt Europejski”. W tym apelu wezwał mieszkańców Starego Kontynentu do pielęgnowania ich chrześcijańskich korzeni i wielkiego dziedzictwa wiary.

W dniach 20-21 listopada Jan Paweł II odwiedził Sycylię.

28 listopada ogłoszona została konstytucja apostolska Ut sit validum, nadająca Opus Dei status prałatury personalnej.

1 stycznia 1983 z okazji 16. Światowego Dnia Pokoju Jan Paweł II wygłosił orędzie: "Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem naszych czasów".

6 stycznia ogłoszona została bulla papieska Aperite portas Redemptori ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.

25 stycznia ogłoszone zostały 2 konstytucje apostolskie Jana Pawła II: Sacrae disciplinae leges, promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, oraz Divinus perfectionis magister, korygująca procedurę procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.  

2 lutego rozpoczął się konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Józef Glemp, a także Łotysz (obywatel ZSRR), francuski Żyd i o. Henri de Lubac, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego.

24 lutego zaprezentowano książkę André Frossarda "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II".

W dniach 2 – 10 marca Jan Paweł II odbył podróż do Ameryki Łacińskiej (przez Portugalię): do Kostaryki, Nikaragui, Panamy, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Belize i na Haiti;

Od 16 - 23 czerwca trwała druga podróż Ojca Świętego do ojczyzny. Jan Paweł II odwiedził wówczas Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny, Kraków; beatyfikował  m. Urszulę Ledóchowską, br. Alberta Chmielowskiego i o. Rafała Kalinowskiego. Pielgrzymka odbyła się w stanie wojennym - po oficjalnej części wizyty Jan Paweł II spotkał się w Tatrach z Lechem Wałęsą.

W dniach 14 - 15 sierpnia Jan Paweł II pielgrzymował do francuskiego Lourdes.

W dniach 10 - 13 września papież odbył podróż do Austrii.

29 września  rozpoczął się Synod Biskupów poświęcony  pojednaniu i pokucie.

Oceń treść:
;