Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Pontyfikat

Pontyfikat Jana Pawła II - rok 8

 fot. G. Gałązka

W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy  cykl  27 spotkań,  podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus  Papam!”. 

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu  wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze  482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji  generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu  narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików.  Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

8. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1985-1986)

3 listopada 1985 Jan Paweł II beatyfikował o. Tytusa Brandsmę - holenderskiego zakonnika, filozofa, nauczyciela akademickiego, dziennikarza, męczennika z Dachau.  

10 listopada Jan Paweł II celebrował Mszę św. dla uczestników 23. sesji FAO - organizacji wyspecjalizowanej ONZ zajmującej się walką z biedą i głodem (w 40. rocznicę powstania tej organizacji).

W dniach 25 listopada - 8 grudnia pod przewodnictwem Ojca Świętego odbyło się  Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 20. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II.

1 stycznia 1986 z okazji 19. Światowego Dnia Pokoju Jan Paweł II wygłosił orędzie: "Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód: jest tylko jeden pokój".

W dniach 31 stycznia - 11 lutego Jan Paweł II udał się w podróż apostolską do Indii.

22 marca ogłoszono Instrukcję Kongregacji Nauki Wiary o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu

13 kwietnia Jan Paweł II udał się z wizytą do rzymskiej Synagogi Większej.

10 maja została ustanowiona  komisja do opracowania Katechizmu Nauki Katolickiej.

18 maja Jan Paweł II ogłosił encyklikę "Dominum et Vivificantem" (łac. „Pana i Ożywiciela”) – piąta encyklika papieża z Polski, poświęcona Duchowi Świętemu.

21 czerwca otwarto rzymskie Centrum Solidarności im. Jana Pawła II – ośrodek terapeutyczny dla narkomanów.

W dniach 26 - 28 czerwca w Rzymie obchodzono  800-lecie chrystianizacji Łotwy.

Od 1 - 8 lipca Jan Paweł II odbył podróż do Ameryki Łacińskiej: do Kolumbii i na Wyspy Świętej Łucji.

6 września Ojciec Święty skierował apel do mieszkańców Europy o jedność i pokój, wygłoszony z Mont Chetif (masyw Mont Blanc).

1 października ogłoszono dokument Kongregacji Nauki Wiary "O duszpasterstwie osób homoseksualnych".

W dniach 4 - 7 października Jan Paweł II udał się w podróż apostolską do Francji (m.in. wizyta w Ars i Taizé).

Oceń treść:
;