Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Małopolska

Powołano Komitet Sterujący Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

marszałek witold kozłowski fot. BP UMWM

Podczas wtorkowego posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Komitet Sterujący ds. Koordynacji Systemowego Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Komitet zajmie się pracami związanymi z długoterminowymi działaniami na rzecz ofiar działań wojennych.

 

Komitet Sterujący ds. Koordynacji Systemowego Wsparcia Uchodźców z Ukrainy pod przewodnictwem marszałka Witolda Kozłowskiego został powołany, by umożliwić szybką i skuteczną reakcję na bieżące problemy związane z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy.

- Mając na uwadze trudną sytuację związaną z konfliktem wojennym na Ukrainie, powołaliśmy Komitet Sterujący ds. Koordynacji Systemowego Wsparcia uchodźców z Ukrainy w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Jego celem jest optymalizacja wspólnych działań oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w niesienie pomocy na szczeblu wojewódzkim - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Wiceprzewodniczącymi Komitetu zostali wicemarszałek Łukasz Smółka i wicemarszałek Józef Gawron. W skład zespołu powołano także: wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, Martę Malec-Lech i Iwonę Gibas z zarządu województwa, przewodniczącego SWM Jana Tadeusza Dudę, wiceprzewodniczących SWM: Wojciecha Skrucha, Kazimierza Barczyka i Jana Piczurę. Członkami komitetu zostali również radni województwa: Wojciech Kozak, Jacek Krupa, Bogdan Pęk, Robert Bylica, Grzegorz Biedroń, Jerzy Fedorowicz, Rafał Kosowski, Rafał Stuglik, Marek Wierzba, Marta Mordarska, Krzysztof Nowak, Piotr Lachowicz i Andrzej Wójcik.

Źródło:
;