Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Wydarzenia: Dzień Chłopaka

Małopolska

Powołano Komitet Sterujący Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

marszałek witold kozłowski fot. BP UMWM

Podczas wtorkowego posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Komitet Sterujący ds. Koordynacji Systemowego Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Komitet zajmie się pracami związanymi z długoterminowymi działaniami na rzecz ofiar działań wojennych.

 

Komitet Sterujący ds. Koordynacji Systemowego Wsparcia Uchodźców z Ukrainy pod przewodnictwem marszałka Witolda Kozłowskiego został powołany, by umożliwić szybką i skuteczną reakcję na bieżące problemy związane z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy.

- Mając na uwadze trudną sytuację związaną z konfliktem wojennym na Ukrainie, powołaliśmy Komitet Sterujący ds. Koordynacji Systemowego Wsparcia uchodźców z Ukrainy w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Jego celem jest optymalizacja wspólnych działań oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w niesienie pomocy na szczeblu wojewódzkim - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Wiceprzewodniczącymi Komitetu zostali wicemarszałek Łukasz Smółka i wicemarszałek Józef Gawron. W skład zespołu powołano także: wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, Martę Malec-Lech i Iwonę Gibas z zarządu województwa, przewodniczącego SWM Jana Tadeusza Dudę, wiceprzewodniczących SWM: Wojciecha Skrucha, Kazimierza Barczyka i Jana Piczurę. Członkami komitetu zostali również radni województwa: Wojciech Kozak, Jacek Krupa, Bogdan Pęk, Robert Bylica, Grzegorz Biedroń, Jerzy Fedorowicz, Rafał Kosowski, Rafał Stuglik, Marek Wierzba, Marta Mordarska, Krzysztof Nowak, Piotr Lachowicz i Andrzej Wójcik.

Źródło:
;