Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

Powstaną strony internetowe o obrzędach i tradycjach kulinarnych

 fot. materiały organizatorów

Rusza 6. edycja programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. W tym roku zadaniem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie przygotowanie stron internetowych w myśl hasła "Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach".

Program stanowi część wieloletniego projektu „Oblicza Dialogu” organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Jego głównym celem jest promowanie wśród młodych ludzi działań i postaw otwartych na inne kultury i religie.

- Aktualny temat jest bardzo szeroki - w poszczególnych religiach obrzędowość związana z jedzeniem wiąże się z różnymi zasadami, nakazami, zakazami czy też tradycjami tak rodzinnymi, jak i lokalnymi. A więc to doskonała okazja, by pokazać piękną różnorodność między kulturami i religiami, ale także zaznaczyć płaszczyzny wspólne - mówi dr Barbara Munk z Instytutu.

W ramach działania programu przygotowane są różnego rodzaju aktywności związane z główną tematyką projektu m.in. wystawy, wycieczki, warsztaty, prezentacje, konkursy, filmy, wywiady czy udział w tworzeniu facebookowego profilu „Oblicza Dialogu”.

- Najważniejsze jest jednak prowadzenie przez uczniów wraz ze swoimi nauczycielami-koordynatorami stron internetowych poświęconych tematowi rocznemu. Uczniowie przedstawiają na nich ciekawostki łączące się z myślą przewodnią projektu, ale również zdają na prowadzonych przez siebie portalach relacje z organizowanych wydarzeń lub tych przygotowanych przez podmioty zewnętrzne - tłumaczy Munk.

Realizacja projektu kończy się przyznaniem szkole certyfikatu "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju, rok…". - Taka forma pracy niewątpliwie mocno angażuje młodzież i pozwala jej zarówno poszerzać swoją wiedzę, jak i mierzyć się z wyzwaniami, które trzeba pokonywać pomysłowością i kreatywnością, by dzieło jej pracy było jak najbardziej ciekawe - podkreśla Munk.

Karty zgłoszenia szkoły mogą nadsyłać do 31 października. W zgłoszonej grupie może się znaleźć od 8 do 20 uczniów. Autorzy najciekawszych stron roku szkolnego 2018/2019 zostaną wyłonieni najpóźniej 25 maja 2019 r. i otrzymają nagrody rzeczowe.

Projekt „Oblicza Dialogu” ma rozwijać w społeczeństwie, a zwłaszcza młodych pokoleniach, postawę otwartości na inne kultury i religie oraz uczyć współistnienia z drugim człowiekiem, a także zapobiegać negatywnym zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji z powodów kulturowych czy wyznaniowych.

Stanowi więc on realizację głównych celów działania Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, czyli zachowywania i promowania dziedzictwa, które pozostawił po sobie św. Jan Paweł II oraz prowadzenia dialogu między religiami i kulturami. Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronach www.obliczadialogu.pl i www.idmjp2.pl.

Oceń treść:
Źródło:
;