Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Wydarzenia: Dzień Roku Przestępnego

Pod oknem

 fot. Łukasz Kaczyński Święcenie kapłańskie w Katedrze Wawelskiej.

W sobotę 27 maja 13 diakonów archidiecezji krakowskiej przyjęło w Katedrze Wawelskiej święcenia kapłańskie. "Zbawienie innych musi być priorytetem waszego serca, waszego sposobu myślenia i postępowania" - mówił do nich abp Marek Jędraszewski.

Na wstępnie homilii odwołał się on do słów Ewangelii św. Jana: "Albowiem Ojciec sam was miłuje". Zaznaczył, że słowa te skierowane są szczególnie do kandydatów do prezbiteratu.

"Dlaczego Ojciec was miłuje? Odpowiedź na to zabrzmiała przed chwilą w postaci waszego 'Jestem'. Jestem gotowy całkowicie odpowiedzieć na Chrystusowe powołanie. Jestem zatem gotowy przyjąć kapłańskie" - mówił.

"Ukochał was przez to żeście uwierzyli, że On, Jezus Chrytus, naprawdę was powołał i rzeczywiście was wybrał, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc waszego posługiwania kapłańskiego był trwały" - kontynuował.

Metropolita wskazał, że prawda o istocie kapłaństwa mieści się w trzech sprawach - jednoczeniu się z Chrystusem, poświęceniu się Bogu i odpowiedzialności za zbawienie ludzi. Wyjaśnił, że jednoczenie się z Bogiem to pewien proces, który musi się w przyszłych kapłanach cały czas dokonywać.

"Z tego procesu coraz bardziej ścisłego jednoczenia się z Chrystusem musi wyrastać pytanie, które każdy z was w swoim kapłańskim sumieniu będzie musiał stawiać sobie każdego wieczoru podczas rachunku sumienia – czy ten mijający dzień był dniem w którym jeszcze ściślej złączyłem się z Chrystusem?" - zauważył.

Mówiąc o poświęceniu Bogu zachęcił do tego, by neoprezbiterzy stali się darem ofiarnym składanym z samych siebie Panu Bogu. "Chodzi tu przecież przede wszystkim o miłość! Bo cóż może człowiek dać Bogu? Co może kapłan Bogu ofiarować, skoro wszystko wyszło z Bożych rąk i do Boga należy? Możemy mu dać jedynie miłość tę najbardziej szlachetną i ofiarną aż do końca, poświęcając się z Chrystusem samemu Bogu" - tłumaczył.

Podkreślił także, że najbardziej podstawowym kierunkiem ich życia kapłańskiego ma być troska o zbawienie ludzi. "Z tym wiąże się konieczność ciągłego pogłębiania wrażliwości, gdy chodzi o pragnienie ludzi, by dostąpili łaski, która będzie przyjmowała kształt niekiedy wręcz heroicznej posługi w konfesjonale, jako przedłużenia działania nieskończonego Bożego miłosierdzia" - powiedział.

Metropolita krakowski zaapelował do młodych kapłanów, by chceli przyjąć styl służby Chrystusa. "Niekiedy wbrew sobie, niekiedy przeciwko własnemu zmęczeniu, własnej chęci zamknięcia się we własnym ja. Tu trzeba na nowo wychodzić by służyć, czego najpiękniejszym i najbardziej wzruszającym przykładem jest to, gdy Chrystus umywał swoim uczniom nogi w Wieczerniku tuż przed męką" - nauczał.

Hierarcha wezwał, by przyszli księża chcieli szukać tych osób, które odeszły od Chrystusa. "Trzeba nieustannie wychodzić na peryferie współczesności i szukać i odnajdywać tych wszystkich, którzy się pogubili i pokazywać im proste drogi powrotu do Ojca. Jakże wielu szuka właśnie tych prostych dróg. Jakże wielu potrzebuje tych jednoznacznych przewodników w powrotnej drodze do Ojca" - powiedział na zakończenie abp. Jędraszewski.

Wyświęceni w sobotę kapłani pochodzą z rocznika, któremu patronował Jan Paweł II. Stąd na rocznikowej stule widnieje herb Jana Pawła II. Na lewej stronie stuły wyhaftowano wizerunek Maryi Matki Kościoła tak, aby spoczywał na sercu noszących ją kapłanów.

Neoprezbiterzy archidiecezji krakowskiej:

ks. Adam Aleksandrowicz
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.” (Łk 23, 46)
Rodzinna parafia: Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy
Skierowany do parafii: Niepokalanego Serca NMP w Trzebinii-Sierszy

ks. Piotr Anielski
„Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał.” (J 3, 30)
Rodzinna parafia: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Os. Teatralne
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Świętej Anny w Luszowicach
Skierowany do parafii: dyspozycja w późniejszym terminie

ks. Wojciech Borowiec
„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał.” (Ps 37, 5)
Rodzinna parafia: Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach
Roczną praktykę duszpasterską odbył parafii Świętego Stefana w Lipnicy Małej
Skierowany do parafii: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach

ks. Jarosław Gawęda
„Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.” (Mk 10, 21)
Rodzinna parafia: Matki Bożej Częstochowskiej w Kojszówce-Wieprzcu
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Osieczanach.
Skierowany do parafii Przenajświętszej Trójcy w Przytkowicach

ks. Maksymilian Grabowski
„Trzeba, aby On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał.” (J 3, 30)
Rodzinna parafia: Świętej Anny w Krzyszkowicach
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach
Skierowany do parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu

ks. Marcin Jakubiak
„Ja prezbiter – do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali.” (2 J 1a. 5a)
Rodzinna parafia: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Świętego Marcina w Krempachach
Skierowany do parafii Wszystkich Świętych w Rudawie

ks. Paweł Matysiak
„Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.” (Łk 22, 42)
Rodzinna parafia: Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej
Skierowany do parafii Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie

ks. Michał Mroszczak
„Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali.” (2 Kor 12, 9)
Rodzinna parafia: Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie
Skierowany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu

ks. Marcin Napora
„Tobie Panie zaufałem nie zawstydzę się na wieki.” (Te Deum)
Rodzinna parafia: Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Koninie
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu
Skierowany do parafii Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

ks. Bartłomiej Nawara
„Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce”. (Ps 119, 105)
Rodzinna parafia: Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Strumianach.
Skierowany do parafii Opatrzności Bożej w Krakowie-Swoszowicach

ks. Damian Obrał
„Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.” (Apel Jasnogórski)
Rodzinna parafia: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Krakowie-Rybitwach.
Skierowany do parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej

ks. Paweł Odziomek
„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.” (Ap 2, 10)
Rodzinna parafia: Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Waksmundzie
Skierowany do parafii Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach

ks. Paweł Ostwald
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.” (J 12, 24)
Rodzinna parafia: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu
Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Sidzinie
Skierowany do parafii MB Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych

Oceń treść:
Źródło:
;