Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

Wydarzenia: Dzień Praw Człowieka

Małopolska

Prof. Andrzej Białkiewicz nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

politechnika krakowska fot. Bjoertvedt / wikipedia.org

Kolegium elektorów Politechniki Krakowskiej (PK) wybrało w środę prof. Andrzeja Białkiewicza na rektora tej uczelni. Czteroletnią kadencję prof. Białkiewicz rozpocznie 1 września i zastąpi na stanowisku prof. Jana Kaziora.

 

Kandydaturę prof. Andrzeja Białkiewicza z Wydziału Architektury PK, w ostatnich ośmiu latach prorektora ds. ogólnych uczelni, poparło 38 z 60 elektorów. Na konkurenta prof. Białkiewicza - prof. Jerzego Sładka z Wydziału Mechanicznego – zagłosowały 22 osoby.

Wybory rektora Politechniki Krakowskiej odbyły się w przełożonym - z powodu pandemii - terminie (pierwotnie były planowane na 20 maja) w formie stacjonarnej ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa (głosowano w kilkunastu turach w odstępach czasowych).

"Dziękuję całej społeczności Politechniki Krakowskiej za poparcie. Wybór na rektora Politechniki Krakowskiej to dla mnie zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Przyrzekam, że będę dalej z całym oddaniem pracował dla dobra uczelni" – powiedział po wyborze rektor elekt, który 1 września zastąpi obecnie urzędującego rektora prof. Jana Kaziora.

Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się w 1954 r. w Czeladzi. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. Z Politechniką Krakowską jest związany od prawie 50 lat. Studia na Wydziale Architektury ukończył w 1978 r. W tym samym roku rozpoczął pracę na w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, którym kieruje od 2011 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1987 r. na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2018 r., a jego książka profesorska dotyczyła zmian użytkowania obiektów sakralnych ("Adaptive Reuse of Sacred Buildings").

W dwóch ostatnich kadencjach prof. Białkiewicz był prorektorem do spraw ogólnych Politechniki, odpowiedzialnym m.in. za rozwój infrastruktury oraz bazy dydaktycznej i materialnej uczelni, nadzór nad inwestycjami i remontami uczelni, kreowanie długoterminowych zadań inwestycyjnych, współpracę uczelni z jednostkami samorządowymi i instytucjami zewnętrznymi.

Główne obszary zainteresowań badawczych prof. Białkiewicza dotyczą architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Jest autorem lub współautorem 125 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz trzech monografii.

Równolegle do pracy badawczej i dydaktycznej na uczelni prowadził działalność jako architekt, uzyskując kolejne uprawnienia i doświadczenia projektowe. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów, w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce (największa to kościół z zespołem klasztornym oo. paulinów w Toruniu), na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji. Kierunkiem jego działań architektonicznych są też realizacje konserwatorskie (m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie).

Nowo wybrany rektor należy do międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. Jest członkiem branżowych organizacji architektonicznych i budowlanych.

Oceń treść:
;