Imieniny: Laury, Marcjana, Alberta

Wydarzenia: Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami

Świat

Prof. Elie Wiesel odebrał doktorat honoris causa UPJPII

 fot. David Shankbone / wikipedia.org

We wtorek 30 czerwca br. prof. Elie Wiesel – pisarz i dziennikarz, twórca pojęcia Holocaust, laureat Pokojowej Nagrody Nobla otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystość odbyła się w Park East Synagogue w Nowym Jorku.

 

Poprzez nadanie prof. Eliemu Wieselowi tytułu doktora honoris causa wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wyraziła uznanie nie tylko za jego dorobek naukowy w zakresie filozofii, judaistyki i literatury, który zresztą jest znaczny, oraz wybitną działalność literacką, ale przede wszystkim za jego zaangażowanie na rzecz pokoju oraz obrony prawdy i godności człowieka. Prof. Elie Wiesel całe życie poświęcił walce o głębsze zrozumienie zbrodni, piętnowaniu antysemityzmu, nietolerancji i ksenofobii. Przyznany we wtorek doktorat honorowy to kolejny dowód na rozwijanie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz wzajemnej życzliwości obu stron. Jako Polacy wielką wdzięczność mamy także za przywrócenie świadomości zbiorowej Polaków i całego świata postaci Jana Karskiego – bohaterskiego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.

W wygłoszonej laudacji na cześć Laureata biskup profesor Tadeusz Pieronek powiedział: „Spotykamy się dzisiaj z okazji wyjątkowego wydarzenia, jakim jest nadanie najwyższej godności akademickiej – doktoratu honoris causa – człowiekowi wielkiego, międzynarodowego formatu, jakim jest profesor Elie Wiesel, świadek potwornej zbrodni przeciwko ludzkości, jaką była eksterminacja narodu żydowskiego w niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Elie Wiesel podjął się trudnej misji utrwalenia w pamięci świata wiedzy o Holokauście, przez co stał się „posłańcem do ludzkości” z przesłaniem „pokoju, zadośćuczynienia i ludzkiej godności”, jak to określono w uzasadnieniu przyznanej mu w 1986 roku pokojowej Nagrody Nobla. […] Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który jest spadkobiercą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, erygowanego w 1397 roku w dawnej stolicy Polski, nadanie doktoratu honoris causa Eliemu Wieselowi – osobie, która jest symbolem pamięci o Holokauście, znanym obrońcą praw człowieka, propagatorem „zastąpienia nienawiści solidarnością, przyjaźnią i szacunkiem dla godności drugiego człowieka” (jak napisał w recenzji prof. Andrzej Zoll) – stanowi okazję do wpisania się w ten nurt myślenia i czynów, jaki reprezentował czczony już dziś jako święty papież Jan Paweł II, niegdyś student, profesor i wielki kanclerz tej uczelni”.

W uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. Eliemu Wieselowi uczestniczył ks. prof. dr. hab. Wojciech Zyzak – rektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Józef Stala – prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej oraz bp. prof. dr hab. Tadeusz Pieronek – laudator.

W trakcie uroczystości wręczono także złoty medal Zasłużony dla Archidiecezji Krakowskiej rabinowi Arthurowi Schneierowi, który z wielką życzliwością podszedł do naszej wspólnoty akademickiej i gościnnie przyjął nas w murach Park East Synagogue.

Źródło:
;