Imieniny: Wiktora, Cezarego

Wydarzenia: Światowy Dzień Powolności

Pod oknem

Prof. Jacek Popiel laureatem nagrody "Chrześcijańska Europa"

 fot. Michał Henkel

To zaszczytne wyróżnienie prorektor UJ odebrał 3 listopada w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich z rąk prezes stowarzyszenia Europe Chrétienne Marie - Joëlle Desserre. Uroczystość zainaugurowała X edycję Dni Jana Pawła II.

Stowarzyszenie " Europe Chrétienne" powstało w roku 1990  w Wersalu i od początku  stawia sobie za cel tworzenie więzów duchowych i kulturowych pomiędzy krajami Starego Kontynentu. Szczególnie w obszarze edukacji i wychowania, tak by  podkeślić chrześcijańskie korzenie Europy.  Nagrodę Jana Pawła II  przyznaje od roku 2011 kapłanom i świeckim za popularyzację myśli papieża Polaka.  Do tej pory wyróżnieni zostali ks. dr Stanisław Szczepaniec i ks. prof. Jan Machniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tym razem otrzymał ją wybitny znawca spuścizny literackiej papieża i  Teatru Rapsodycznego - prof. Jacek Popiel.

W laudacji na cześć tegorocznego laureata prezes Stowarzyszenia  Marie-Joëlle Dessere przypominała, że jest on autorem ponad 200 prac, książek, artykułów i recenzji znanych nawet w Japonii. Podkreślała też, że jego prace w  znawczny sposób przyczyniły się do poznania związków Karola Wojtyły z teatrem i środowiskami artystycznymi. - Jak nikt dotąd przypomniał o fascynacji Papieża literaturą, o czym mówi się mało i rzadko  - zaznaczyła Marie  Joëlle Dessere.

Nagroda Jana Pawła II to  figura króla Francji św. Ludwika oraz czek na 4 tysiące euro. Sam  laureat nie krył zaskoczenia.  - Nie wiem czy na nią zasłużyłem, bowiem  zajmuję  się od paru lat tylko tą skromną częścią biografii Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II dotyczącą  teatru i literatury. Nagroda jest więc dla mnie jeszcze większym wyróżnieniem  - mówił prof. Popiel.

Jak dodał, nie można jednak w pełni zrozumieć Jana Pawła II jeśli nie sięgnie się po ten aspekt jego biografii.  Przypominał też, że źródła jego zainteresowań spuścizną literacką papieża Polaka tkwią w czasach, kiedy był jeszcze uczniem wadowickiego LO, w którym uczyli go profesorowie Karola Wojtyły.  Wspominał też, że  największym przeżyciem było  dla niego wydanie  rekolekcji arcybiskupa Wojtyły wygłoszonych do artystów  w 1962r. - Z lektury tych tekstów Karola Wojtyły poświęconych sztuce płynie przekonanie, że przyszły papież w sposób szczególny wierzył  w siłę etyczną sztuk, przede wszystkim literatury i teatru - podkreślał prorektor UJ.

Zdaniem prof. Popiela, Jana Pawła II interesowała sztuka, która jest towarzyszką religii i przewodniczką na drodze ku Bogu, i właśnie to doświadczenie utwierdziło Wojtyłę w przekonaniu, że literatura i sztuka mają swoją misję, której muszą wytrwale i bezkompromisowo służyć.

Gratulacje laureatowi złożył m.in. metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz,  wspominał też chwile, gdy prof. Popiel przybywał do Watykanu by z Ojcem Świętym konsultować wyniki swoich badań dotyczących Teatru Rapsodycznego. Cieszył się również, że spuścizną Ojca Świetego zajmue się coraz większa grupa świeckich katolików. - Dziękuję stowarzyszeniu za to, że przypomina nam poprzez tą nagrodę o roli jaką odegrał św. Jan Paweł II w zjednoczeniu Europy na gruncie wartości chrześcijańskich  - mówił purpurat.

Jak dodał hierarcha, powracanie do dziedzictwa Jana Pawła II jest naszym przywilejem i zobowiązaniem. - To dziedzictwo jest ogromne. To jedna sprawa, a druga sprawa to fascynująca osobowość.  Człowiek wszechstronnie utalentowany, a w tym wszystkim wybijała się jego świętość, życie moralne a w świętości moment najważniejszy,  czyli kontemplacja, zanurzenie się w Bogu - podkreślał kard. Dziwisz.

Zdaniem metropolity, Jan Paweł II wciąż inspiruje, zwłaszcza młodych, stąd m.in. ogromne zainteresowanie Światowymi Dniami Młodzieży i Dni Jana Pawła II w Krakowie.

Tegoroczne Dni Jana Pawła II potrwają do 5 XI. W programie m.in. spektakle teatralne, koncerty i warsztaty.  Głównym punktem obchodów będzie sympozjum o świętości z udziałem m.in. bpa Grzegorza Rysia  i Krzysztofa Zanussiego. Dyskusjom jak co roku towarzyszą również konkurs fotograficzny i literacki.  Szczegółowy program obchodów można znaleźć na stronie www.jp2.krakow.pl.

Źródło:
;