Imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty

Wydarzenia: Dzień Praw Zwierząt,

Małopolska

Profesor Jacek Popiel 306. rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

profesor jacek popiel fot. uj.edu.pl

Dotychczasowy prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel zostanie nowym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 12 maja jego kandydaturę poparło 193 przedstawicieli kolegium elektorskiego. Z powodu pandemii głosowanie odbyło się drogą elektroniczną. W wyborach na kadencję 2020-2024 był jedynym kandydatem.

 

Przypomnijmy, że obecny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak kieruje uczelnią już przez 2 kadencje, więc o reelekcję ubiegać się nie mógł. Początkowo kontrkandydatem prof. Jacka Popiela był prof. Stanisław Kistryn, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Ten jednak 16 kwietnia zrezygnował ze startu w wyborach.

Dziś wyboru 306. rektora UJ dokonało Kolegium Elektorów składające się z 227 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty. Głosowanie zostało poprzedzone spotkaniem online prof. Jacka Popiela ze społecznością akademicką (6 maja), podczas którego przedstawił swoje plany rozwoju najstarszej polskiej uczelni i odpowiadał na pytania. Za jego kandydaturą opowiedziało się 193 elektorów, 15 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Kadencja nowego rektora UJ rozpocznie się 1 września.

- To wielkie wyróżnienie, a zarazem wielki obowiązek, w momencie kiedy jesteśmy w bardzo szczególnym czasie, w świecie pandemii. W tej chwili jest najistotniejsze, by umożliwić wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom bezpieczne prowadzenie badań naukowych jak i organizację życia akademickiego. To będzie jeden z moich pierwszych obowiązków - powiedział tuż po ogłoszeniu wyników głosowania nowo wybrany rektor UJ w specjalnym nagraniu, które publikujemy poniżej.

Jacek Popiel jest profesorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. Był dyrektorem Instytutu Polonistyki, a następnie dziekanem Wydziału Polonistyki. Od 2012 jest prorektorem ds. polityki kadrowej i finansowej. Ponadto przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez 2 kadencje rektora.

Interesuje się historią dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dziejami szkolnictwa teatralnego i edycją naukową tekstów literackich. Autor ponad 200 prac - m.in. 20 książek, w tym 6 indywidualnych, artykułów i recenzji, a także kilku scenariuszy teatralnych. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski i hiszpański. Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu "Dramaty Narodów", którego 1. edycja odbyła się w 2005 roku.

Wypromował ponad 100 magistrów i 9 doktorów filologii polskiej oraz sztuki.

Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury, komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki. W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrody Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne, Medalu PWST.

Oceń treść:
;