Imieniny: Filipa, Pauliny

Wydarzenia: Dzień Matki

Małopolska

Profesor Piotr Jedynak nowym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

profesor Piotr jedynak fot. uj.edu.pl

Obecny prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak został wybrany przez Kolegium Elektorów na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2024-2028. Był jednym z czworga kandydatów na to stanowisko. Rektor elekt rozpocznie urzędowanie 1 września.

 

W głosowaniu wzięli udział wszyscy z 238 elektorów. Zwycięzcę, prof. Piotra Jedynaka, poparło 122 osób, prof. Tomasza Grodzickiego - 63, prof. Armena Edigariana - 49, a prof. Dorotę Malec - 4. Profesor Jedynak jest 307. rektorem w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i od 1 września będzie nim kierował przez najbliższe 4 lata.

- Serdecznie gratuluję profesorowi Piotrowi Jedynakowi, który został dzisiaj wybrany na urząd rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024-2028. Wierzę, że najstarsza polska uczelnia pod jego kierownictwem będzie nie tylko z powodzeniem realizowała wszystkie zamierzone plany badawcze, dydaktyczne i organizacyjne, ale pozostanie dla całego polskiego szkolnictwa wyższego przykładem autentycznej wspólnoty akademickiej - przekazał nam tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prof. Jacek Popiel, obecny rektor UJ.

Prof. Piotr Jedynak przyznał, że w tym roku kampania wyborcza w Uniwersytecie Jagiellońskim była intensywna, a zwycięstwo już w 1. turze jest dla niego pozytywnym zaskoczeniem. Podziękował też wszystkim członkom społeczności akademickiej za udział w wielu debatach i spotkaniach.

- Dwa ostatnie miesiące były dla mnie najbardziej intensywne w życiu zawodowym, a na pewno w pracy akademickiej. Musiałem nauczyć się wielu rzeczy z obszarów, którymi nie kierowałem w uniwersytecie. Jednym słowem, lepiej poznałem Uniwersytet Jagielloński, co mnie bardzo cieszy, bo jest też dobrym zwiastunem na nadchodzącą kadencję. Czeka nas w niej dużo wyzwań, w tym między innymi inwestycyjnych. Musimy dokończyć remont Centrum Kultury Rotunda, rozpocząć budowę akademika na Ruczaju, a także poprawić sytuację lokalową dwóch wydziałów zlokalizowanych w centrum - powiedział rektor elekt.

I dodał: - Nie zapominam jednak o tym, że do końca sierpnia nadal jestem prorektorem do spraw polityki kadrowej i finansowej. Jeszcze w tej kadencji mam w planie dokończenie informatyzacji procesów kadrowych. Wiem też, że zwyczajem uniwersyteckim wraz z profesorem Jackiem Popielem będę niewątpliwie musiał zapoznawać się z bieżącymi wyzwaniami, które dotyczą obowiązków rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowy rektor UJ w swoim programie wyborczym zapowiadał tworzenie w Uniwersytecie Jagiellońskim możliwie najlepszych warunków zatrudnienia i kształcenia, zapewnienie stabilności finansowej uczelni, także poprzez poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, co umożliwi nie tylko poprawę sytuacji materialnej osób pracujących i studiujących, ale także utrzymanie i dalsze inwestowanie w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, a także ciągłe unowocześnianie i doskonalenie procesów kształcenia. Zamierza zwiększyć liczbę międzynarodowych projektów badawczych i zintensyfikować współpracę z najlepszymi uniwersytetami na świecie w zakresie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i projektów dydaktycznych. Prof. Piotr Jedynak chce też realizować zobowiązania wynikające ze społecznej odpowiedzialności UJ, w tym szczególnie podejmować działania zorientowane na przezwyciężenie kryzysu klimatyczno-ekologicznego, poprawę warunków dostępności dla osób ze szczególnym potrzebami, przeciwdziałanie wykluczeniu i nierównemu traktowaniu, a także działania edukacyjne i popularyzacyjne zwiększające społeczną świadomość wartości i roli nauki.

Prof. Piotr Jedynak ukończył zarządzanie i marketing w Akademii Górniczo-Hutniczej i międzywydziałowe studia doktoranckie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 1998 roku, po obronie doktoratu, związał swoją przyszłość z Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczynając pracę na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (WZiKS UJ), którego pracownikiem jest do dziś. W swojej karierze uniwersyteckiej pełnił szereg funkcji, w tym m.in. kierownika Katedry Systemów Zarządzania, zastępcy dyrektora, a później dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania (do 2014 roku Instytutu Ekonomii i Zarządzania), a także dziekana WZiKS UJ. Od 2020 roku jest prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Rektor elekt UJ, będąc profesorem nauk ekonomicznych, zajmuje się takimi zagadnieniami, jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne i zarządzanie w szkolnictwie wyższym. Jak przyznaje, pełnienie funkcji w Uniwersytecie Jagiellońskim potrafi godzić z podstawowymi zadaniami nauczyciela akademickiego, którymi są prowadzenie badań naukowych, publikowanie oraz zajęcia ze studentami. Praca w zawodzie nauczyciela akademickiego jest dla niego źródłem ogromnej satysfakcji i spełnienia.

Prof. Piotr Jedynak jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji oraz członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, był członkiem Rad Szkół Doktorskich Nauk Społecznych oraz Nauk Humanistycznych, Zespołów Sterujących Priorytetowych Obszarów Badawczych FutureSoc i Antrophocene, a także Rady Programowej Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. Był pełnomocnikiem Zarządu ds. restrukturyzacji i systemów zarządzania w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Krakowie, doradcą organizacyjnym w zakresie projektowania, implementacji i doskonalenia systemów zarządzania, a także audytorem certyfikującym systemy zarządzania licznych przedsiębiorstw międzynarodowych i krajowych, w tym m.in. w Toyota Tsusho Europe, British Telecom, Alfa Laval, Polskich Portów Lotniczych, czy Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

Nowo wybrany rektor UJ jest autorem ok. 150 publikacji naukowych, w tym autorem lub współautorem 12 monografii. Redaktor naukowy serii wydawniczych Contemporary Management & Marketing Dilemmas oraz Comprehensive Management Issues. Współtwórca programu podwójny dyplom z Reutlingen University ESB Business School. Wypromował 4 doktorów oraz ok. 200 magistrów i licencjatów. Był recenzentem w ok. 20 przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach o tytuł profesora.

;