Imieniny: Jerzego, Wojciecha

Wydarzenia: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Wspomnienia

Promocja praw człowieka i Jan Paweł II

„Promocja praw człowieka i Jan Paweł II” – to tytuł konferencji, która odbyła się 20 czerwca w genewskim Pałacu Narodów. Jej organizatorami byli: Stałe Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej i Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych oraz Polska Misja Katolicka w Szwajcarii.

 

Witając zebranych głos zabrali Kassym-Jomart Tokayev, dyrektor generalny ONZ, Remigiusz A. Henczel, ambasador, Stały Przedstawiciel RP oraz abp Silvano Tomasi, jeden z organizatorów konferencji.

"Miejsce i temat spotkania są nieprzypadkowe,gdyż Jan Paweł II był właśnie Papieżem praw człowieka" - powiedział abp Tomasi. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ zauważył, że wciąż trzeba pamiętać, że "w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych górę powinny brać nie opłacalność czy poprawność polityczna, ale właśnie człowiek".

„Obecność Jana Pawła II pozostaje wciąż żywa: chciał on w pewien sposób w tym świecie uczynić z Kościoła «głos pozbawionych głosu»: polskich robotników, ludów tubylczych, czy nienarodzonych dzieci… Został przecież nazwany „Papieżem praw człowieka”. Wychodząc od przesłania encykliki Pacem in Terris Jana XXIII i nauczania Soboru Watykańskiego II sprawił, że prawa człowieka na dobre zadomowiły się w nauczaniu społecznym Kościoła” – powiedział abp Tomasi.

„Nauczanie Jana Pawła II na temat praw człowieka to nie tylko deklaracje natury doktrynalnej, dyscyplinarnej lub politycznej, ale nauka dążąca do przekonania nie tylko chrześcijan do wizji, która od razu przywołuje centralne tajemnice wiary i wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do budowania przyszłości na solidnych podstawach duchowych i etycznych” – stwierdził w swym przesłaniu watykański sekretarz stanu kard. Tarcisio Bertone.

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej zaznaczył, że kwestia obrony praw człowieka pojawia się już w pismach Karola Wojtyły publikowanych przed objęciem Stolicy Piotrowej. Dotyczy to choćby tzw. „normy personalistycznej”, sformułowanej w opublikowanej w 1960 r. „Miłości i odpowiedzialności”. Przypomniał także jego wkład w prace II Soboru Watykańskiego, zwłaszcza redakcję Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w Świecie Współczesnym, Gaudium et spes oraz Deklaracji o Wolności Religijnej, Dignitatis humanae, w tym szczególną troskę bp. Wojtyły, aby wolność i odpowiedzialność człowieka wiązać z prawdą.

Kard. Bertone przypomniał także szereg wypowiedzi magisterium Jana Pawła II, począwszy od pierwszej encykliki „Redemptor hominis”. Podkreślił, że od początku pontyfikatu Ojciec Święty troszczył się szczególnie o sprawę człowieka i poprawny system wartości. Wszędzie apelował o obronę życia ludzkiego, poszanowanie godności człowieka, jego wolności i praw. Postrzegał go jako dzieło Stwórcy, odkupionego przez Jezusa Chrystusa. Jako klucz do odczytania jego tajemnicy proponował antropologię chrześcijańską, podkreślając, że człowiek jest obrazem Boga, że Chrystus, objawiający człowieka samemu sobie, jest drogą i prawdą dla każdej osoby ludzkiej zaś komunia miłości osób stanowi odbicie wewnętrznego życia Trójcy Świętej. Stanowi to punkt wyjścia dla zrozumienia natury rodziny chrześcijańskiej, która jest wzorem społeczeństwa autentycznie humanistycznego. Jan Paweł II podkreślał, iż człowiek osiąga samospełnienie dając siebie innym. „To jest chrześcijańska koncepcja powołania człowieka oraz podstawa organizacji lepszego społeczeństwa, które można zrealizować jedynie poprzez miłosierdzie” – zauważył watykański sekretarz stanu.

Wyświetlono film dokumentalny "Jan Paweł II i Prawa Człowieka", którego krótkiej prezentacji dokonał Mario Benotti, dyrektor RAI International.

W dyskusji panelowej wzięli udział: Hanna Suchocka, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu oraz Mordechay Lewy, ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej.

Po debacie otwarto wystawę pt. „ Papież-Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978-2005” z kolekcji ks. prof. Waldemara Chrostowskiego.

Konferencję uświetnił koncert fortepianowy Michała Karola Szymanowskiego, który wykonał utwory Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina.

;