Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

Wydarzenia: Światowy Dzień Żółwia

Wspomnienia

Przechowanie pamięci – Forum inicjatyw

 fot. Piotr Tumidajski

Studia i popularyzacja spuścizny, organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, koncertów, konkursów, wystaw, fundowanie stypendiów – to tylko część inicjatyw, związanych z postacią Jana Pawła II. W Warszawie odbyło się Forum, poświęcone papieskim inicjatywom, których sześć lat po śmierci papieża Wojtyły jest kilkadziesiąt. Powstały one w Krakowie, Warszawie, Lublinie, a także w małych miasteczkach, w których ludzie pragną kultywować pamięć o wielkim rodaku. Głównym organizatorem wydarzenia jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

 

Otwierając spotkanie osób, tworzących inicjatywy związane z błogosławionym papieżem, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaznaczyła, że Centrum Jana Pawła II jest inicjatywą samorządową. Przypomniawszy hasło tegorocznego Dnia Papieskiego: "Jan Paweł II – Człowiek modlitwy", podkreśliła, że papież uczył modlitwy, zachęcał do niej, prosił rodziców, by uczyli jej swoje dzieci. Wyraziła nadzieję, że wspomnienie liturgiczne Jana Pawła II będzie okazją do przypomnienia jego dorobku. "Choć wiele działo się w Krakowie, to tu w Warszawie wypowiedział modlitwę do Ducha Świętego, żeby zstąpił” – przypomniała prezydent stolicy.

Biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser powiedział, że dorobek piśmienniczy Jana Pawła II liczy 80 tys. stron. Była to osobowość typu renesansowego, łączył w sobie erudycję z modlitwą, pokazywał, jak łączyć rozum i wiarę. Należy sięgać do jego dorobku w trudnych czasach zamętu aksjologicznego. To on powinien być przewodnikiem do dobra, prawdy i piękna i pomagać, by to dobro, prawda i piękno w nas wzrastały - dodał arcybiskup.

Z wyświetlonego podczas spotkania filmu wynika, że w całej Polsce jest blisko trzydzieści inicjatyw, które inspirują się życiem i spuścizną Jana Pawła II. Ich głównym celem jest przechowanie pamięci oraz rozpowszechniane i propagowanie dorobku tego papieża. W tym celu organizuje się wykłady, seminaria, konferencje naukowe, tworzy inicjatywy wychowawcze i edukacyjne. Są wśród nich takie placówki jak Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” założone w 2006 r. przez najbliższego współpracownika Ojca Świętego kard. Stanisława Dziwisza, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie czy Instytut Jana Pawła II na KUL. Niektóre z nich, jak działający od 1995 r. Instytut "Tertio Millennio", założony przez dominikanina o. Macieja Ziębę, kieruje swoją ofertę głównie do ludzi młodych, pragnących pogłębić swą formację intelektualną.

Instytut, który powstał na KUL i który był pierwszą tego typu placówką, gdyż działa od 1979 r., ma na celu badanie myśli teologicznej i filozoficznej papieża Wojtyły, który był wykładowcą tej uczelni. Placówka ta powstała z inicjatywy ks. Tadeusza Stycznia - ucznia ks. prof. Karola Wojtyły.

Ważnym aspektem działalności instytucji, którym patronuje Jan Paweł II, jest fundowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży, pochodzącej w niezamożnych rodzin. Całkowicie poświęca się tym celom działająca od dziesięciu lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - organizator kolejnych Dni Papieskich i zbiórek w całej Polsce. Dziś wypłaca ona stypendia 2,5 tys. osobom, a pracownicy Fundacji, w tym wielu księży, towarzyszy młodym ludziom od podstawówki do zakończenia studiów. Ma to ułatwić funkcjonowanie młodych ludzi zwłaszcza w dużych miastach, gdzie przyjeżdżają na studia z małych miasteczek i wiosek.

Warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II funduje ze swej strony 650 stypendiów. Robi to także stosunkowo niewielka grupa „Santo Subito”, działająca przy parafii św. Ojca Pio w Warszawie. W tym celu sprzedaje dwa razy do roku kolorowe ciasteczka, a zarobione w ten sposób pieniądze przekazuje także domom dziecka.

Oprócz działań, zakrojonych na szeroką skalę, działają w Polsce niewielkie ośrodki, których inicjatorzy – pasjonaci pragną utrwalić pamięć papieża–Polaka w społecznościach lokalnych. Taką osobą jest ks. Władysław Sarwa z Kozienic, który przy parafii św. Rodziny powołał Centrum Myśli Błogosławionego Jana Pawła II. Organizuje ono wieczory poezji Karola Wojtyły, prezentacje filmów, dokumentujących pielgrzymki, wystawy dzieł artystów ludowych z regionu. W ogólnodostępnej kawiarni można spotkać się z duszpasterzami, skorzystać z biblioteki i czasopism.

Odrębnym działem inicjatyw są muzea, dedykowane papieżowi, z których najsłynniejsze to Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w jego rodzinnym mieście - Wadowicach, powołane przez kard. Franciszka Macharskiego i miejscowego proboszcza ks. Edwarda Zachera. Co roku odwiedza je ok. 300 tys. osób, w tym prawie 20 tys. cudzoziemców. W roku śmierci Jana Pawła II zwiedzających było 800 tys. Obecnie Muzeum jest gruntownie przebudowywane.

Niezwykle oryginalne będzie też Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, powstające przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z inicjatywy kard. Kazimierza Nycza. Zarówno usytuowanie go 26 metrów nad ziemią, jak i planowane ekspozycje, ukazujące więź obu wielkich Polaków, mają szansę na przyciągnięcie tysięcy zwiedzających.

Rodzina Szkół im Jana Pawła II zrzesza z kolei placówki edukacyjne, którym patronuje wielki papież. Powstała z inicjatywy ówczesnego biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego, zrzesza ok. 1,2 tys. placówek. Wiele z nich znajduje się za granicą – na Litwie, w Niemczech, Szkocji, Norwegii, Anglii i USA. Rodziny spotykają się na pielgrzymkach, organizują konkursy ogólnopolskie dla uczniów uczęszczających do podstawówek, gimnazjów i liceów.

Pasję turystyczną ks. Karola Wojtyły pragnie przechować Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa. Jej celem jest upamiętnienie wszystkich miejsc na terenie całego kraju, po których wędrował ksiądz, a później biskup Karol Wojtyła. Organizatorzy zdecydowali się odpowiedzieć na słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w Nowym Targu w 1979: „Pilnujcie mi tych szlaków”. Wiele miejscowości wykorzystuje fakt pobytu przyszłego papieża do własnej promocji na skalę ogólnopolską.

Forum inicjatyw poświęconych Janowi Pawłowi II jest dziełem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie przy współudziale Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się", Instytutu Dialogu Międzykulturowego, Instytutu Papieża Jana Pawła II, Instytutu Jana Pawła II KUL, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego i in.

Źródło:
;