Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Wydarzenia:

Dialog

Przedmowa Papieża Franciszka do książki o ekumenizmie

podpis papieża fot. Vatican Media

W wydawnictwie watykańskim ukazała się książka argentyńskiego prezbiterianina Marcelo Figeroi pt. „Pojednane różnorodności. Protestant w dzienniku Papieża”. Wstęp do niej napisał Franciszek. Autor jest od ponad dwudziestu lat przyjacielem Ojca Świętego. Książka stanowi rodzaj duchowej pielgrzymki ekumenicznej i jak mówi jej autor, została z napisana z głębi serca. Mowa jest w niej o ekumenizmie, miłości, nadziei, miłosierdziu, solidarności i pokoju. 

 

Książka zawiera wybór ponad stu artykułów opublikowanych w ciągu ostatnich sześciu lat przez dziennik L’Osservatore Romano. Papież zauważa, że koncepcja ekumenizmu prezentowana przez Figeroę jest zakorzeniona w fundamentach jego pontyfikatu. Jest to poszukiwanie jedności Kościoła zbudowanego na Chrystusie poprzez każdy przejaw wiary. To droga, którą przemierzamy w modlitwie, w dziełach miłosierdzia i w świadectwie.

Autor stara się obudzić sumienia chrześcijan, wychodząc od cierpienia tak wielu braci i sióstr oraz samego Słowa Wcielonego, modlącego się o jedność. To „ekumenizm krwi”, który oznacza ludzkie braterstwo na obraz i podobieństwo Boga, który umiłował nas wszystkich pod przewodnictwem swojego Ducha, ciałem swojego Syna oraz w sposób jaki ojciec kocha swoje dzieci – „od trzewi”.

Książka opowiada o różnych „portach”, w których zatrzymujemy się podróżując w kierunku ekumenizmu, który stara się nawigować po otwartym morzu całej ludzkości, jej prawdziwych problemach, niepokojach i najbardziej transcendentnych poszukiwaniach. Ekumenizm, na który Figeroa kładzie nacisk, polega na integracji ze stworzeniem i kosmosem jako częścią harmonijnego, wzajemnie powiązanego i współzależnego ekosystemu. To jest bardzo obecne w encyklikach Laudato si’ i Fratelli tutti.

Źródło:
;