Imieniny: Hieronima, Sebastiana, Ireny

Wydarzenia: Święto Słuzby Więziennej

Pod oknem

 fot. Joanna Adamik / Archidiecezja Krakowska

- Życie nasze, przy całym swoim przemijaniu i naznaczone niekiedy dużym cierpieniem, (...) ma sens - mówił w niedzielę abp Marek Jędraszewski w Domu Hospicyjnym św. Łazarza w Krakowie podczas Mszy św. rozpoczynającej akcję „Pola nadziei".

 

Podczas homilii metropolita krakowski nawiązał do słów Jezusa skierowanych do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni tak potrzeba aby wywyższono Syna Człowieczego".

- Tym samym Pan Jezus wskazywał na kres Jego ziemskiej wędrówki, na to, że zostanie wywyższony na krzyżu na wzgórzu Golgoty. Że zawiśnie między niebem i ziemią. Ale to, że będzie w ten sposób wywyższony sprawi, iż wszyscy, którzy w Niego uwierzą, będą mieli życie wieczne. I w ten sposób Chrystus zawieszony między niebem i ziemią na wysokości krzyża, będzie nieustannie do siebie przywoływał i zbliżał wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Krzyż stał się od tej pory znakiem zbawienia, dającym życie wieczne - mówił arcybiskup.

A stał się krzyż znakiem dającym życie wieczne dlatego, że historia Chrystusa na nim się nie kończy, ale, jak podkreślił metropolita, ma swoje zwycięskie przedłużenie w fakcie zmartwychwstania, przezwyciężenia śmierci, szatana i grzechu.

- Stąd ci wszyscy, którzy łączą swój los z Panem naszym Jezusem Chrystusem także w Jego cierpieniu i w Jego całkowitym i ostatecznym zawierzeniu Ojcu Niebieskiemu, ci wszyscy (...) mają nadzieję, że razem z nim powstaną do nowego życia - podkreślił arcybiskup.

Na zakończenie homilii, nawiązując do słów Jana Pawła II z „Tryptyku rzymskiego", metropolita krakowski powiedział:

- Życie nasze, przy całym swoim przemijaniu i naznaczone niekiedy dużym cierpieniem, (...) ma sens. (...) Przemijanie ma sens jeżeli łączymy je z Chrystusem, Panem naszym.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza powstało w 1981 roku z inicjatywy członków Synodalnego Zespołu Studyjnego kościoła „Arka Pana" i lekarzy krakowskiego Instytutu Onkologii oraz Szpitala im. S. Żeromskiego w Nowej Hucie. Od początku zajmowało się organizowaniem opieki dla chorych oraz sukcesywnym wcielaniem w życie idei budowy domu hospicyjnego, który otwarto w 1996 roku. Placówka oprócz oddziału stacjonarnego, dysponującego 40 miejscami, posiada także Hospicjum Domowe, gdzie obejmuje opieką terminalnie chorych przebywających w domach. W ramach Hospicjum św. Łazarza jest także prowadzona Poradnia Medycyny Paliatywnej, Poradnia Obrzęku Limfatycznego, Pomoc Psychologiczna, Zespół Wsparcia Osieroconych, Klub dra Jana Deszcza dla osób samotnych, wdów, wdowców oraz konsultacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy.

„Pola Nadziei" to akcja organizowana przez Hospicjum św. Łazarza po raz 21. W tym roku abp Marek Jędraszewski drugi raz z rzędu objął akcję swym honorowym patronatem. Hospicjum było jednym z pierwszych miejsc, które odwiedział jako pasterz krakowskiego Kościoła. W październiku ubiegłego roku po raz pierwszy w historii akcji wraz z dziećmi i młodzieżą - wolontariuszami Hospicjum - na dziedzińcu krakowskiego Pałacu Arcybiskupów Metropolita zasadził żonkile. Celem Pól Nadziei jest zebranie funduszy na utrzymanie Hospicjum oraz uwrażliwienie społeczeństwa na człowieka terminalnie chorego. Symbolem „Pól Nadziei" jest żonkil - międzynarodowy symbol nadziei. Przez lata wielkim orędownikiem i przyjacielem Hospicjum św. Łazarza był Kardynał Franciszek Macharski, który corocznie włączał się w Pola Nadziei. 

Oceń treść:
Źródło:
;