Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra

Wydarzenia: Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

Świat

Przesłanie młodych do delegatów 41. Sesji UNESCO

forum młodych fot. Beata Zawrzel / MCK

Przez 10 dni 32 młodych ludzi z 32 krajów zwiedzało Warszawę i Kraków, zapoznając się na ich przykładzie z unikalnym polskim doświadczeniem w rekonstrukcji zniszczonych zabytków oraz tematyką dziedzictwa utraconego i przywróconego. 

 

Deklaracja - zaprezentowana 3 lipca delegatom 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie - kończy Forum Młodych, wydarzenie towarzyszące sesji. Jest specjalnym przesłaniem dotyczącym problemu niszczenia miast, apelem, by UNESCO jako organizacja stojąca na straży przestrzegania Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa wzięła pod uwagę możliwość promowania zintegrowanego podejścia, łączącego dobre przygotowanie i długotrwałe działania, do ochrony i rekonstrukcji materialnego i niematerialnego dziedzictwa, kultury i natury. Za szczególnie ważne uznali także wspieranie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i miejscowej ludności w dyskusję i wdrażanie Konwencji z 1972 roku, a szczególnie włączanie w te działania Młodzieży. 

Uczestnicy Forum odwiedzili w stolicy Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Podczas warsztatów omawiali kwestie destrukcji miast, głównie w wyniku konfliktów zbrojnych, a także problemy ich odbudowy oraz granic rekonstrukcji. 

W Krakowie dyskutowali o współczesnych zagrożeniach dla miast historycznych, takich jak masowa turystyka, suburbanizacja, gentryfikacja czy niekontrolowana rozbudowa miast. Uczestnicy Forum zwiedzili Kraków w obrębie jego wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO (Stare Miasto i Kazimierz). Byli także w Tyńcu (przykład zniszczonego dziedzictwa, które, dzięki umiejętnie przeprowadzonej rekonstrukcji, zachowało swoją tożsamość i funkcję), Kopalni Soli w Wieliczce (przykład wyzwań związanych z masową turystyką) oraz w Ojcowskim Parku Narodowym (przykład ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego w Polsce). W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy prezentowali również kwestie związane z tematyką forum na przykładach z własnych krajów.

Tegoroczne Forum Młodych zostało przygotowywane przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Noelia Roa z Peru: 

Jestem pierwszy raz w Europie, Forum jest dla mnie ważne, ponieważ dowiaduje się bardzo wielu nowych rzeczy nie tylko o polskiej historii, dziedzictwie kulturowym, ale także o krajach, z których pochodzą inni uczestnicy. Ameryka Południowa ma zupełnie inna historię. Warszawa przypomina mi trochę Limę, a Kraków pokochałam, mogłabym tu kiedyś zamieszkać. Dziękuję za waszą gościnność, bo czuję się tu bardzo dobrze i dziękuję za tyle inspiracji, które zabiorę stąd do domu.

 

Ali Al. Makhzomy z Iraku:

Wizyta w Warszawie dała mi niezwykle cenne doświadczenie, pozwoliła prześledzić, jak to miasto radziło sobie w czasie wojny i po jej zakończeniu. Mamy podobną sytuację w Iraku, ponieważ toczy się u nas wojna z ISIS.

 

Rizky Afriono z Indonezji  

Jestem w Polsce pierwszy raz. Porównuję kraje, które widziałem do tej pory i myślę, że pod względem bogactwa dziedzictwa kulturowego postawiłbym Polskę na drugim miejscu po Chinach. Kraków jest zupełnie inny niż Warszawa, podoba mi się jego architektura i kolorystyka. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie Kopalnia Soli w Wieliczce, trasa zwiedzania jest przygotowana w sposób bardzo przyjazny dla turystów, pozwala wczuć się w historię tego miejsca. 


Fora Młodych towarzyszą sesjom komitetu UNESCO od kilku lat. Tegoroczni uczestnicy, pomiędzy 22 a 32 rokiem życia, reprezentują różne dziedziny wiedzy związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. Wybrani zostali w procedurze konkursowej. Pochodzą z 21 krajów tworzących Komitet Światowego Dziedzictwa (Azerbejdżan, Burkina Faso, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Korea Południowa, Kuba, Liban, Peru, Polska, Portugalia, Tanzania, Tunezja, Wietnam i Republika Zimbabwe) oraz z Białorusi, Czech, Egiptu, Federacji Rosyjskiej, Indii, Iraku, Litwy, Mali, Niemiec, Słowacji, Syrii, Turcji, Ukrainy i Węgier. Forum jest dla nich okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu wdrażania Konwencji Światowego Dziedzictwa, metod pracy Komitetu Światowego Dziedzictwa, szans i wyzwań związanych z ochroną, konserwacją, renowacją wybranych miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiadających uniwersalną wartość. Inauguracja Forum Młodych, z udziałem prof. Magdaleny Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyła się 25 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.

Oceń treść:
;