Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

Przesłanie Papieża na święto patrona prawosławnego patriarchatu

patriarcha bartłomiej pierwszy fot. Pvasiliadis / wikipedia.org

Chociaż trwa podróż apostolska do Birmy i Bangladeszu, Papież nie zaniedbał trwającej już od blisko pół wieku tradycji, posyłając do Stambułu specjalną watykańską delegację na dzisiejsze uroczystości ku czci patrona prawosławnego patriarchatu Konstantynopola, św. Andrzeja Apostoła.

 

Stojący na jej czele szef Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurt Koch, przekazał patriarsze Bartłomiejowi przesłanie Franciszka, w którym poleca on również swą obecną podróż modlitwie uczestników prawosławnych uroczystości. Zwraca też uwagę, że prawosławnych już teraz łączą z katolikami dogmaty pierwszych Soborów powszechnych, wiara w skuteczność Eucharystii i innych sakramentów, zachowywanie sukcesji apostolskiej w posłudze biskupów.

 „Dzisiaj, składając dzięki Bogu miłości, w posłuszeństwie woli naszego Pana Jezusa Chrystusa i w wierności nauczaniu Apostołów, uznajemy, jak pilne jest wzrastać ku pełnej i widzialnej jedności” – podkreśla Ojciec Święty. Przypomina minioną w tym roku 50. rocznicę wizyty Pawła VI u patriarchy Konstantynopola Atenagorasa, obchodzoną w Stambule z udziałem Bartłomieja. Zachęca też raz jeszcze do rozwijania katolicko-prawosławnego dialogu teologicznego, w którym osiągnięto ostatnio ważne uzgodnienia co do pewnych podstawowych zasad w relacjach między prymatem a synodalnością. „Taki konsensus mógłby nam pozwolić przewidzieć wspólny sposób rozumienia posługi Biskupa Rzymu” – pisze Papież do patriarchy. Nawiązuje też do jego uczestnictwa w niedawnych spotkaniach międzynarodowych o ochronie stworzenia, pokojowym współistnieniu różnych kultur i religii oraz obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Wyraża nadzieję na możliwość owocnej współpracy katolików i prawosławnych w tych dziedzinach.

Oceń treść:
Źródło:
;