Imieniny: Hieronima, Sebastiana, Ireny

Wydarzenia: Święto Słuzby Więziennej

Nauczanie

Przewodniczący Caritas: trzeba ekologicznego nawrócenia

 fot. J-Ronn / wikipedia.org

„W pewnych częściach świata dzieci rodzą się i rosną, a dorośli do końca swych dni żyją i pracują wśród trujących odpadów wytworzonych i wyrzuconych przez innych. Gdzie indziej ludzie balansują na cienkiej nitce wśród powodzi, suszy i poważnych aktów niesprawiedliwości. Ich życie od samego początku jest zagrożone. Nie jest to zgodne z Bożymi planami co do ludzkości i Ziemi. Im szybciej życie biegnie naprzód, tym więcej konsumujemy i marnujemy, tym bardziej oddalamy się od Boga i od ubogich”. Tak sytuację ludzkości opisuje kard. Luis Antonio Tagle w liście do członków Caritas na całym świecie.

 

Filipiński purpurat, który od maja jest przewodniczącym Caritas Internationalis, nawiązuje do orędzia najnowszej encykliki papieskiej Laudato si’ o potrzebie „ekologicznego nawrócenia”. Ukazuje je jako zadanie dla całej „rodziny Caritas”, obejmującej katolickie organizacje charytatywne we wszystkich częściach świata.

Kard. Tagle przypomina, że encyklika zachęca nas do odrzucenia postawy konsumpcji, skąpstwa i marnotrawstwa, zastępując ją poświęceniem, hojnością i dzieleniem się. Jesteśmy wezwani, by uwolnić się od tego, co zbyteczne, i wejść w dialog z całą rodziną ludzką. Wymaga to „globalnego rachunku sumienia”, uznania popełnionych błędów i gotowości do ich naprawy. Musimy odkryć, że naszym ludzkim powołaniem jest czuć się stróżami, a nie właścicielami dzieła stworzenia. Nowy przewodniczący Caritas Internationalis przyznaje, że w tej organizacji jest świadkiem mocy czynnej miłości pośród światowego kryzysu ekologicznego. Pracownicy Caritas tworzą więzi solidarności z ludźmi żyjącymi „na stertach śmieci” i umacniają godność najuboższych. Wszyscy zaangażowani w kościelne dzieła charytatywne winni coraz bardziej rozwijać „ekologiczną rewolucję”, do której zachęca Franciszek. Wtedy miłość Boga przemieni „ocieplenie globalne” w „światowe ocieplenie naszych serc względem ubogich” – pisze kard. Tagle.

Źródło:
;