Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

Wydarzenia: Światowy Dzień Muffinka

Dialog

Przewodniczący Episkopatu: podążajmy naprzód do pełnej jedności

arcybiskup stanisław gądecki fot. Episkopat.pl Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Drodzy przyjaciele, podążajmy naprzód  do pełnej jedności! Historia nas rozdzieliła, lecz jesteśmy w drodze do pojednania i komunii! Wędrujmy razem, modląc się za siebie nawzajem i spełniając uczynki miłosierdzia – mówił Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki 23 stycznia w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy, podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

Przewodniczący Episkopatu w swojej homilii wygłoszonej podczas nabożeństwa ekumenicznego skoncentrował się na trzech tematach: przyczynach podziałów pośród chrześcijan, konieczności zjednoczenia oraz na wydanej przed 20 laty deklaracji o chrzcie, która jest konkretnym przykładem jedności.

Abp Gądecki podkreślił, że Bóg „pragnie jedności całego rozproszonego rodzaju ludzkiego”. Jednak, jak zauważył, „mimo Bożego pragnienia – od samego początku w Kościele dochodzi do wielu podziałów”. Jako ich przyczyny wymienił m.in. różnice kulturowe, nieporozumienia i niespełnione oczekiwania, ludzką pychę i egoizm oraz pojawianie się fałszywych proroków i nauczycieli. Przewodniczący Episkopatu przywołał napomnienie św. Pawła Apostoła: „Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli” (1 Kor 1,10; por. 1 Kor 11,18-19; Ga 1,6-9; 1 J 2,18-19). „W trakcie swojej drogi przez historię Kościół jest nieustannie kuszony przez Złego, który usiłuje go podzielić, i niestety jego praca nie pozostaje bezowocna. Niektóre podziały trwają bardzo długo, aż do naszych czasów” – mówił.

W drugiej części homilii podkreślał, jak ważne jest zjednoczenie. „Jest dzisiaj bardzo wielu braci, którzy podzielają naszą wiarę w Chrystusa, ale należą do  innych wyznań lub tradycji niż nasze. Wielu pogodziło się z tym podziałem i to jest wstydem dla nas. Również wzajemne relacje nie zawsze są nacechowane szacunkiem i serdecznością. Czy my również pogodziliśmy się z tymi podziałami? Czy nie jesteśmy na nie obojętni? Czy wierzymy w to, że można i trzeba podążać ku pojednaniu i pełnej komunii, czyli do możliwości udziału wszystkich razem w Ciele i Krwi Chrystusa” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu za Ojcem Świętym Franciszkiem pytał, co każdy z nas – jako członek Kościoła – może i powinien zrobić, słysząc pragnienie Chrystusa, by wszyscy byli jedno. „Niewątpliwie nie może zabraknąć modlitwy nawiązującej do modlitwy Jezusa i z nią zjednoczonej. A poza modlitwą Chrystus prosi nas o nowe otwarcie; prosi, abyśmy nie zamykali się na dialog i na spotkanie, lecz byśmy dostrzegali wartościowe i pozytywne rzeczy głoszone również przez tych, którzy nie myślą tak jak my lub zajmują inne stanowiska. Prosi nas, abyśmy starali się lepiej poznać i kochać Jezusa oraz dzielić bogactwo Jego miłości” – podkreślał abp Gądecki.

Wskazywał, by pomagać sobie wzajemnie na drodze ku jedności. „We wszystkich wspólnotach są biegli teologowie: niech dyskutują, niech szukają prawdy teologicznej, ponieważ jest to ich obowiązek, ale my wędrujmy razem, modląc się za siebie nawzajem i spełniając uczynki miłosierdzia. I tak twórzmy wspólnotę w drodze. To się nazywa ekumenizm duchowy — podążanie drogą życia razem w naszej wierze. Dziękujmy Panu za nasz Chrzest, dziękujmy za naszą komunię, i niech ta komunia obejmie wszystkich, razem” – mówił. Zachęcał też do jedności opartej nie na ujednoliceniu, ale na uzupełnianiu siebie nawzajem. „Pamiętajmy też o tym, że jedność chrześcijan nie polega na podążaniu za wizją jakiegoś człowieka, kimkolwiek by nie był, lecz skupieniu się na osobie Jezusa Chrystusa i uwielbianiu go całym swoim życiem” –  dodawał.

Jako konkretny przykład zjednoczenia chrześcijan w Polsce abp Gądecki podał przykład   podpisania przez zwierzchników głównych Kościołów chrześcijańskich w Polsce „Deklaracji o wzajemnym uznaniu ważności Chrztu”. Dokument został podpisany 20 lat temu,  23 stycznia 2000 roku, w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy, w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. „Nie wszystkie wyznania chrześcijańskie jednakowo rozumieją Chrzest, a zwłaszcza sposób jego udzielania. Nawet te Kościoły, które chrzczą dzieci, też różnią się w sposobach udzielania tego sakramentu. Różne są też wypowiadane przy tym słowa, choć zawsze musi to być wypowiedziana formuła wyrażająca wiarę w Trójcę Świętą (Krzysztof Gołębiowski). Niemniej jednak  dzięki temu tekstowi stało się oczywistym faktem to, iż sakrament Chrztu jest znakiem jedności” –  powiedział abp Gądecki.

Tegoroczne centralne nabożeństwo ekumeniczne tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się w tym samym miejscu, gdzie podpisano deklarację o chrzcie. Było okazją do świętowania 20. rocznicy podpisania tego dokumentu. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele różnych Kościołów, m.in. osoby, które podpisywały deklarację o chrzcie.

Oceń treść:
Źródło:
;