Imieniny: Katarzyny, Boguslawa

Wydarzenia: Światowy Dzień Wody

Komentarze

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski o nadziejach i pytaniach dotyczących Synodu Biskupów

arcybiskup gądecki fot. Episkopat.pl

Zdaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego Synod Biskupów w nowej formule ma szansę podjąć szersze spektrum zagadnień dotyczących Kościoła i włączyć do refleksji różne wrażliwości, które czasami formułują przeciwstawne opinie. Metropolita poznański uczestniczył w spotkaniu przygotowawczym do tego wydarzenia, któremu przewodniczył sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech.

 

Abp Gądecki zauważa, że jeśli chodzi o aspekt organizacyjny na poziomie diecezjalnym i krajowym, to w praktyce inicjatywy kościelne angażują zwykle tych samych ludzi, czego świadectwem są różne stowarzyszenia. „Ta sama grupa osób podejmuje różne formy działalności w ramach wspólnoty, a duża część ludzi nie wyraża chęci jakiegoś zaangażowania” – mówi Radiu Watykańskiemu abp Gądecki. Podkreśla, że w związku z tym pojawia się szereg pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedź.

„Zazwyczaj, kiedy organizuje się synod diecezjalny, to myślimy o jego podwójnym aspekcie: duszpasterskim i jurydycznym, prawnym. Jeden i drugi jest dla diecezji bardzo ważny. Ten pastoralny podsumowuje obecną sytuację duszpasterską i jednocześnie kreśli jakieś projekty na przyszłość – mówi papieskiej rozgłośni abp Gądecki. – Ten jurydyczny określa formę kanoniczno-prawną w jakiej żyjemy i się poruszamy. W czasie obecnych przygotowań na razie nie ma o tym mowy. Wydaje się, że idzie przede wszystkim o jeden aspekt, czyli wymiar pastoralny. Sam Sekretariat Synodu koncentruje się przede wszystkim na wymiarze diecezjalnym i krajowym.“

Zdaniem metropolity poznańskiego brakuje na razie bliższego określenia na czym miałby polegać i jak byłby zorganizowany Synod Biskupów na poziomie kontynentalnym.

„Co znaczy reprezentanci całego ludu Bożego, ilu ma ich być; jakie kategorie; jakie powinny być kryteria wyboru samych głosów; kto właściwie powinien organizować zgromadzenie kontynentalne – to są główne pytania. Trudniejsze będzie spięcie wszystkich Kościołów, które są w Europie. To jest dość duża różnorodność, także Kościoły grecko-katolickie muszą być brane pod uwagę. W konsultacji także powinny zostać uwzględnione konsulty zakonne męskie i żeńskie, wydziały teologiczne, uniwersytety. Wnioski płynące z tych wszystkich instytucji powinny znaleźć się w dokumencie roboczym – podkreśla abp. Gądecki. – Będzie prawdziwa trudność w wybraniu tego wszystkiego. Jeśli z Europy przyjdzie do sekretariatu synodu ponad czterdzieści rozbudowanych odpowiedzi, to nie będzie łatwo zrobić z tego jedną syntezę. Pewne rzeczy w różnych Kościołach się powtarzają. Są również elementy, które nie są porównywalne i to stawia sekretariat synodu wobec bardzo trudnego zadania“

Decyzją Papieża Franciszka zmienia się formuła Synodu Biskupów, który nie będzie już jednorazowym wydarzeniem, tylko procesem podzielonym na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny w Rzymie. Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez Papieża w Rzymie 9 i 10 października oraz 17 października w Kościołach lokalnych.

Oceń treść:
Źródło:
;