Imieniny: Kai, Leonii, Sotera

Wydarzenia: Dzień Ziemi

Dialog

Przywódcy religijni apelują o pokój i świat bez wojen

 fot. Fotolia.com

Przedstawiciele różnych religii zebrani na rzymskim Kapitolu wystosowali apel o pokój do przywódców państw i obywateli świata podkreślając, że jest on możliwy i konieczny. Ponownie jednogłośnie powtórzyli: „Nigdy więcej wojny!”. Przypomnieli również o ranach ludzkości, a także zaznaczyli, że pandemia COVID-19 stała się przyczyną dezorientacji wielu osób, powiększyła nierówności i lęki. Liderzy religijni podkreślili z mocą, że „nikt w obecnym czasie nie może ocalić się sam, żaden naród, nikt!”.

 

Apel zwraca uwagę na to, że w świecie pełnym powiązań, następuje często utrata zmysłu braterstwa, dlatego zaprasza do modlitwy, aby nie było już „innych”, ale jedno wielkie „my”, bogate różnorodnością. Nadszedł czas na urzeczywistnienie wielkiego marzenia ludzkości o pokoju i świecie bez wojen. Znajdujemy słowa o tym, że dla wielu ludzi wojna wydaje się nadal możliwym sposobem rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, a w istocie jest zawsze porażką polityki i ludzkości oraz pozostawia świat gorszym.

Przywódcy religijni wzywają rządzących do odrzucenia języka podziałów, który jest często wzmacniany budzeniem lęków i nieufności oraz zachęcają do spojrzenia na ofiary wojen. Podkreślają, że potrzebna jest wspólna praca nad nową architekturą pokoju oraz połączenie sił na rzecz życia, zdrowia, edukacji i pokoju. W apelu wybrzmiewa także naglące wezwanie do przeznaczenia środków wydawanych na zbrojenia na działania służące obronie najsłabszych oraz trosce o wspólny dom. Jako pierwsze z zadań możliwych do osiągnięcia postawione jest powstrzymanie wirusa, dopóki nie zostanie udostępniona wszystkim odpowiednia szczepionka.

Autorzy apelu zwracają uwagę, że pandemia przypomina o braterstwie krwi wszystkich ludzi. Zachęcają wierzących oraz ludzi dobrej woli, aby byli twórczymi budowniczymi pokoju oraz przyjaźni społecznej, a także przyswajali sobie kulturę dialogu. „Rzetelny, wytrwały i odważny dialog jest antidotum na nieufność, podziały i przemoc. Dialog radykalnie kładzie kres przyczynom wojen, które niszczą projekt braterstwa wpisany w powołanie rodziny ludzkiej” – czytamy dalej w apelu. Każdy jest wezwany do współodpowiedzialności i uczestnictwa oraz do otwierania się na przebaczenie i obdarzanie nim. Sposobem na leczenie niesprawiedliwości świata i historii jest dialog oraz przebaczenie. Wszyscy wspólnie powinni stawać się posłańcami pokoju.

Oceń treść:
Źródło:
;