Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Watykan

Rada Kardynałów o reformie kolejnych dykasterii Kurii Rzymskiej

podpisanie dokumentu fot. Episkopat.pl Dokument

W Watykanie zakończyło się posiedzenie Rady Kardynałów, która pomaga Papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej. Tym razem skupiono się na kongregacjach ds. duchowieństwa, biskupów i edukacji katolickiej oraz na Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

 

W jednej z sesji uczestniczył prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet. Zastanawiano się nad ideałem biskupa, z uwzględnieniem jego cech zarówno duszpasterskich, jak i duchowych. Rozmawiano też o watykańskiej dyplomacji, o formacji i zadaniach nuncjuszy, ze szczególnym uwzględnieniem ich odpowiedzialności przy wyborze kandydatów na biskupów.

Purpuraci zapoznali się ponadto z przebiegającą już reformą Kurii i watykańskich mediów. Kardynałowie Pell i O’Malley zdali relację z działalności podlegających im dykasterii, które zajmują się odpowiednio finansami i ochroną nieletnich. Następne spotkanie Rady Kardynałów odbędzie się od 12 do 14 grudnia.

Źródło:
;