Imieniny: Cyryla, Estery, Metodego

Wydarzenia: Dzień Spółdzielczości

Pod oknem

Rekolekcje dla niesłyszących w Łagiewnikach

 fot. Łukasz Kaczyński

Przez cały weekend w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach trwały wielkopostne rekolekcje o miłosierdziu w języku migowym dla osób głuchych i głuchoniemych. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób z całej Polski.

Do Krakowa przyjechały osoby z Tarnowa, Katowic, Warszawy czy Wrocławia. „Te rekolekcje dla osób niesłyszących zostały zaproponowane, aby niepełnosprawni słuchowo także zostali ogarnięci tą pomocą miłości miłosiernej. By zwrócić na nich uwagę i poświęcić im czas na ukazanie czym jest miłosierdzie Boże i jakie ma znaczenie w życiu człowieka” – powiedział o celu wydarzenia ks. Damian Migacz, duszpasterz niesłyszących w Tarnowie.

Rekolekcje przebiegały pod hasłem „Miłosierdzie – zadanie i oczekiwanie”. W głoszonych naukach uczestnicy zapoznawali się z historią objawień o miłosierdziu zawartych w Piśmie św. Poruszono również temat życia św. s. Faustyny i treści jej dzienniczka. Doskonałym uzupełnieniem była prezentacja filmu „Św. s. Faustyna” ze specjalnym tłumaczenie migowym.

Oprócz modlitwy i uczestnictwa w konferencji przybyli poznali architekturę zarówno Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, jak i Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Kraków. Jak zaznaczył ks. Migacz bardzo istotnym elementem spotkania była integracja środowisk głuchych chrześcijan z różnych zakątków Polski.

„Osobom głuchoniemym z trudem przychodzi rozwój swojej duchowości z uwagi na oczywistą barierę poznawczą. Dlatego tak istotne jest wzajemne wsparcie, którego sobie udzielają. W tym konkretnym przypadku świadectwem wiary, mimo niepełnosprawności” – stwierdził.

Duchowny dodał, że poruszane podczas nauk tematy budziły wśród uczestników rekolekcji kolejne pytania, kolejne wątpliwości. Ocenił, że wynika to z trudności w realnym uczestnictwie w życiu Kościoła dla osób głuchoniemych.

„Wiele wysiłku wymaga, by zachęcić osoby niesłyszące do szerszego poznawania Boga. Ten czas w Łagiewnikach był jednak swego rodzaju kumulacją odkrywania wiedzy na temat Boga oraz Jego doświadczania poprzez modlitwę. Byłem świadkiem wyjątkowo głębokich spowiedzi, które miały miejsce podczas rekolekcji. Myślę, że ważna była dla tych osób także modlitwa, tak odmienna od tej na co dzień. Zwłaszcza, że wszystko było dla nich zrozumiałe, bo przekazywane w języku migowym” – podsumował spotkanie ks. Migacz.

Organizatorem wydarzenia było duszpasterstwo osób niesłyszących z diecezji tarnowskiej.

Źródło:
;