Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Wydarzenia: Dzień Niepełnosprawnych

Świat

Rektorzy Uniwersytetów Jana Pawła II: nauczanie Karola Wojtyły jest dziś bardzo aktualne

 fot. UPJP2

Nauczanie Karola Wojtyły jest dziś bardzo aktualne, daje odpowiedzi na wyzwania stające przed współczesnymi społeczeństwami – podkreślają rektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dniu 42. rocznicy Mszy św. inaugurującej pontyfikat papieża z Polski.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski i rektor UPJPII ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII w obecności kard.  Stanisława Dziwisza, zaprosili do wsparcia Międzynarodowego Apelu Profesorów i Nauczycieli Akademickich, w roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, którzy zachęcają do pogłębiania jego myśli i dorobku naukowego. Spotkanie, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, odbyło się w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.

Kard. Dziwisz podkreślił wagę tego  Apelu, wskazując, iż coraz bardziej widoczna staje się potrzeba przypominania nauczania św. Jana Pawła II kolejnym pokoleniom. Jak mówił wieloletni sekretarz papieża, nieodzownym jest przypominanie nie tylko nauczania i życiowej postawy, ale także zgłębianie jego myśli filozoficznej w poszukiwaniu wewnętrznej prawdy.

„To pole do szczególnej współpracy uniwersytetów, których patronem jest Jan Paweł II, to zobowiązuje do przekazywania jego dziedzictwa młodym ludziom. Dziś dostrzegamy, że pomimo już prawie 16 lat od śmierci papieża, jego nauczanie nadal inspiruje i motywuje do działania, mimo upływu lat on jest nadal z nami” - powiedział kard. Dziwisz.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski zaznaczył, że nauczanie Karola Wojtyły można skutecznie przekazywać młodym ludziom używając nowych środków komunikacji i technologii.  Dodał, że autorzy Apelu zwracają uwagę, że „w dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy homogenizację kultury, przewartościowanie postaw społecznych oraz różnorodność opinii, rolą uniwersytetów i uczelni jest poszukiwanie pewnych punktów odniesienia i wartości nadrzędnych, będących spoiwem naszych społeczeństw”. „Nauczanie Karola Wojtyły niewątpliwie otwiera przed studentami nowe horyzonty, których nie znajdą w kulturze masowej” – powiedział ks. prof. Kalinowski.

Podobnego zdania był również rektor UPJPII ks. dr hab. Robert Tyrała. „Na naszym uniwersytecie realizujemy już wezwanie, które niesie ten Apel. Doceniamy również rolę mediów w promowaniu nauczania św. Jana Pawła II” – podkreślił. Przypomniał również związki Karola Wojtyły z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którego wywodzi się obecny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Rektorzy KUL i UPJPII zapowiedzieli współpracę w wielu obszarach, także w ramach powstającej na KUL Akademii Nowoczesnych Mediów.

Międzynarodowy Apel Profesorów i Nauczycieli Akademickich, w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II podpisało już ponad 330 przedstawicieli środowisk akademickich z Polski, USA,  Kanady, Brazylii, Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemiec, Belgii, Słowacji, Meksyku oraz Afryki.

Spośród polskich uczelni pod apelem popisali się wykładowcy m.in. z KUL, UPJPII w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Uniwersytetu Wrocławskiego, UMCS, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Treść Apelu i możliwość podpisu online
 

Oceń treść:
Źródło:
;