Imieniny: Gerwazego, Protazego

Wydarzenia: Światowy Dzień Anemii

Watykan

 fot. Eliza Bartkiewicz / BP KEP / flickr.com

​Stolica Apostolska przypomina o potrzebie ścisłego przestrzegania Motu proprio Traditionis custodes, którym Papież ograniczył przed dwoma laty możliwość w pełni swobodnego sprawowania przedsoborowej liturgii, wprowadzoną przez wcześniejsze motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI. Dowiadujemy się o tym z ogłoszonego dziś reskryptu prefekta Dykasterii ds. Kultu Bożego po wczorajszej audiencji u Papieża.

 

​Dokument ten odnosi się w szczególności do sprawowania przedsoborowej liturgii w kościołach parafialnych, ustanawiania parafii personalnych oraz upoważniania młodych kapłanów, wyświęconych po 16 lipca 2021 r., do posługiwania się Mszałem Jana XXIII z 1962 r. Są to, jak przypomina kard. Roche, dyspensy zarezerwowane dla Stolicy Apostolskiej, w imieniu której władzę w tych kwestiach sprawuje Dykasteria ds. Kultu Bożego. Dlatego jeśli jakiś biskup udzielił już takich dyspens, to zobowiązany jest poinformować o tym Dykasterię, która oceni poszczególne przypadki.

​Kard. Roche podaje, że rozporządzenie te zostało zatwierdzone przez Papieża. Franiciszek potwierdził też to, co ustalono wcześniej w odpowiedziach na wątpliwości wraz z wyjaśnieniami z 4 grudnia 2021 r.

Źródło:
;