Imieniny: Joanny, Zuzanny

Wydarzenia: Dzień modlitw za Kościół w Chinach

Rodzina

Rodzina - priorytetem Caritas w roku 2015

Rok 2015 będzie okazją do świętowania z osobami, które otrzymały od nas pomoc oraz do postawienia sobie pytania o nowe zadania. Zawsze bowiem człowiek będzie potrzebował drugiego człowieka – podkreśla ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. W tym roku największa kościelna organizacja charytatywna będzie obchodziła 25-lecie swojej posługi na rzecz potrzebujących. Jej priorytetem w 2015 r. będzie rodzina.

 

W ocenie ks. Subocza, organizacja, którą kieruje może dziękować za 25 lat „godnej odpowiedzi na bolączki polskiego społeczeństwa”, mimo, że jej początki w 1990 r. były trudne. Obecnie Caritas działa w Polsce we wszystkich 44 diecezjach, wspiera ją ponad 100 tysięcy wolontariuszy, prowadzi 900 placówek z wykwalifikowaną kadrą świadczącą codzienną pomoc na wszelkich polach ludzkiej biedy i problemów.

W tym roku priorytetem dla Caritas jest rodzina. - Idąc za wezwaniem ojców synodalnych, chcemy towarzyszyć rodzinie, szukać systemowych rozwiązań oraz efektywnego wsparcia tej pierwszej szkoły miłości. Rok 2015 będzie czasem dyskusji nad Relacją i Orędziem III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który obradował w październiku br. pod hasłem: "Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji" – przypomina ks. Subocz dodając, że Caritas w Polsce otacza troską i wsparciem rodziny i jej członków od poczęcia do naturalnej śmierci.

Najbardziej znanym symbolem Caritas w Polsce jest świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Tych świec rozprowadzono w Polsce już ponad 20 mln. Dzięki temu blisko milion dzieci otrzymało pomoc. - Rokrocznie wydajemy osobom ubogim ok. 1 mln 800 tys. posiłków. Prowadzimy noclegownie, jadłodajnie, domy samotnej matki, okna życia, świetlice socjoterapeutyczne, hospicja, punkty wydawania odzieży, punkty dystrybucji żywności, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki interwencji kryzysowej. Staramy się być wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy – wylicza ks. Subocz.

Caritas w Polsce współpracująca z Caritas Europa i Caritas Internationalis angażuje się również w pomoc zagraniczną. - Tylko w ostatnim roku pomagaliśmy na Ukrainie, w Gazie, Iraku, Syrii, Libanie, Jordanii, na Bałkanach, na Filipinach i w kilkudziesięciu innych miejscach – dodaje dyrektor Caritas Polska.

Szef największej kościelnej organizacji charytatywnej poinformował też, że Caritas Polska przygotowuje specjalny program obchodów 25-lecia swojej działalności. Co miesiąc, przez cały 2015 rok będzie prezentować jedną ze swoich aktywności. W wybranych miastach będą odbywały się wystawy, pikniki, koncerty, konferencje i inne wydarzenia. Na 9 października zaplanowano międzynarodową konferencję nt. „Rodzina troską Caritas”, a dzień później 10 października podczas uroczystej gali 25-lecia zostaną wręczone odznaczenia dla osób najbardziej zasłużonych w pracy charytatywnej.

Caritas Polska jest największą organizacją pozarządową działającą na polu charytatywnym. Została reaktywowana 10 października 1990 r. przez Konferencję Episkopatu Polski. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 r. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Źródło:
;