Imieniny: Jerzego, Wojciecha

Wydarzenia: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Pod oknem

Rok posługi metropolity Marka Jędraszewskiego w Archidiecezji Krakowskiej

arcybiskup marek jędraszewski fot. Łukasz Kaczyński Abp Marek Jędraszewski

28 stycznia 2018 mija rok od czasu uroczystego ingresu abp Marka Jędraszewskiego do wawelskiej katedry, czyli kanonicznego objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego pasterza. Tego dnia w królewskiej katedrze na Wawelu o godzinie 10-tej metropolita odprawi dziękczynną Mszę świętą za rok swojej posługi pasterskiej w Krakowie.

W specjalnym nagraniu metropolita dziękuje przede wszystkim Panu Bogu, a także wszystkim duchownym, posługującym na terenie całej diecezji.

- Możemy razem, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności, modlić się, spotykać, pracować, snuć plany na przyszłość, mając na uwadze dobro i zbawienie wszystkich, którzy tu żyją. - mówi.

Hierarcha wyraża także wdzięczność świeckim, dziękuje za modlitwę i zapewnia, że poleca wszystkich Miłosierdziu Bożemu:

- Wielu zapewnia, że pamięta o mnie w swoich modlitwach. To wielki skarb, z którego się cieszę i który daje poczucie siły i to szczególne doświadczenie wspólnoty w świętym Kościele Krakowskim.

Arcybiskup wspomina te wydarzenia, które wywarły na nim głębokie wrażenie: obchody Wielkiego Piątku, Procesja Zaśnięcia i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Pielgrzymka Rodzin, które odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także uroczystości na Skałce związane ze św. Stanisławem. Wraca pamięcią do Pierwszego Światowego Dnia Ubogich, obchodzonego 19 listopada, a także do wspólnej Wigilii z potrzebującymi.

Na mapie wspomnień metropolity ważne miejsce zajmuje również Katedra na Wawelu, w której odbyło się wiele doniosłych wydarzeń, wśród których nie można zapomnieć o nałożeniu paliusza na ramiona arcybiskupa przez papieskiego nuncjusza abp Salvatore Pennacchiego jako znak szczególnej łączności z Ojcem Świętym. Uroczystość miała miejsce 22 października - w dzień, w którym przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

Arcybiskup szczególną troską objął chorych i samotnych, których niejednokrotnie odwiedzał w szpitalach i domach opieki.
- Takie kontakty budowały mnie ludzką wiarą, a także oczekiwaniem i prośbą o modlitwę. Zawsze starałem się wypełnić je jak najlepiej.

Metropolita podkreśla, że obecny rok jest czasem nowych wyzwań. 100 lat temu Polska, po długich latach niewoli i zaborów, odzyskała niepodległość.
- Jest za co Panu Bogu dziękować i za co Go wysławiać, wspominając bohaterów i męczenników, którzy za sprawy Kościoła i Ojczyzny cierpieli i oddawali własne życie.

Powodów do wdzięczności jest więcej. W październiku, minie 40 lat od wyboru kardynała Wojtyły na papieża, a 28 kwietnia w krakowskich Łagiewnikach będziemy mieli możliwość uczestniczenia w beatyfikacji służebnicy Bożej - Hanny Chrzanowskiej - pielęgniarki, której życie i postawa do dziś inspiruje i wychowuje młode pokolenie.

- W sposób jednoznaczny świadczyła o Kościele, wierze oraz o miłości miłosiernej, która płynie z serca Pana Jezusa. Da Pan Bóg, że jej postać będzie patronowała wielu inicjatywom, zwłaszcza tym społecznym, które mają na celu ochronę świętości życia. - komentował jej postawę metropolita.

Abp Marek Jędraszewski urodził się w 1949 roku w Poznaniu w wielodzietnej, katolickiej rodzinie. 24 maja 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka, a dwa lata później podjął studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Jego praca doktorska została nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II. Po powrocie do Polski arcybiskup był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w także prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W 1996 roku otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, a także nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. W 1998 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. W 1997 roku został arcybiskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej, a w 2012 roku - arcybiskupem metropolitą łódzkim. 8 grudnia 2016 roku papież Franciszek mianował go metropolitą krakowskim.

Świętując ten niezwykły rok, zapraszamy wszystkich wiernych na uroczystą dziękczynną Eucharystię, która odbędzie się w Katedrze Wawelskiej 28 stycznia o godzinie 10.

Źródło:
;