Imieniny: Gabriela, Anastazji

Wydarzenia: Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Pod oknem

hanna chrzanowska fot. wikipedia.org

W środę 13 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów uroczystości beatyfikacyjnych Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Podczas spotkania wręczono im dekrety powołujące Komitet Organizacyjny obchodów.

 

Przewodniczącym komitetu został bp Jan Zając, natomiast koordynatorem - ks. Robert Tyrała. Nad przygotowaniem uroczystości będzie pracowało blisko 40 osób - w tym osoby świeckie i duchowne podzielone na sekcje: duszpasterską, liturgiczną, dekoracyjną, porządkową i medialną.

- Najważniejsze będzie przygotowanie duszpasterskie, czyli ukazanie postaci Hanny Chrzanowskiej, która ma być czczona nie tylko jako błogosławiona, ale ma być wzorem postępowania. Trzeba uczynić wszystko, żeby pokazać, kim ona była i jakie niesie przesłanie. Nie chodzi tylko o to, by przygotować się na ten jeden moment beatyfikacji, ale by w przyszłości stale czerpać z niej wzór służby drugiemu człowiekowi. Sama beatyfikacja jest tylko potwierdzeniem, że zasługuje na to, żeby doznawać pełni nieba i dawać nam dobry przykład - mówił w środę bp Jan Zając.

Jak z kolei zaznaczył metropolita krakowski, beatyfikacja Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej to wielkie wydarzenie, które wpisuje się w historię Kościoła krakowskiego.

- Ona była wzorem tej szczególnej opieki wobec osób z zagrożonym życiem. Decyzja Ojca Świętego, powołująca ją do grona błogosławionych jest tego dowodem. Warto mieć też na uwadze, że ta beatyfikacja odnosząca się w sposób szczególny do ochrony i służby życiu wpisuje się w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W trosce o jak najlepszą kondycję naszego narodu Hanna Chrzanowska jest jedną z bardziej przejmujących postaci - zauważył abp Marek Jędraszewski.

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 roku w Warszawie. Jej ojciec, Ignacy Chrzanowski, znany profesor literatury polskiej pochodził z katolickiej rodziny podlaskich ziemian, natomiast matka, Wanda z domu Szlenkier - z ewangelickiej rodziny zamożnych warszawskich przemysłowców.

W 1910 roku Chrzanowscy przenieśli się do Krakowa, gdzie Ignacy objął katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Hanna uczyła się w Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Po maturze przeszła krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko - bolszewickiej. W grudniu 1920 roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kiedy powstała Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa Hanna Chrzanowska przerwała studia i wstąpiła do niej. Po jej ukończeniu w 1924 roku wyjechała na stypendia do Francji i Belgii.

W latach 1926 - 1929 Hanna Chrzanowska pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Od 1929 do 1939 roku redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska" - pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. Brała też udział w pracach Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych i w przygotowaniu Ustawy o pielęgniarstwie, uchwalonej przez Sejm w 1935 roku. Przyczyniła się też do powołania Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich.

Na początku wojny Hanna Chrzanowska powróciła z Warszawy do Krakowa i zgłosiła się jako ochotniczka do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym, poświęcając się opiece nad uchodźcami, więźniami i osobami przesiedlonymi. Szczególną troską otaczała osierocone dzieci, w tym dzieci żydowskie, poszukując dla nich rodzin zastępczych.

Po wojnie pracowała jako kierowniczka działu pielęgniarstwa społecznego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarsko - Położniczej. Wyjechała też na stypendium do Stanów Zjednoczonych, gdzie pogłębiała swoją wiedzę w zakresie pielęgniarstwa domowego. W 1957 r. została dyrektorką Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie, a rok później przeszła na wcześniejszą emeryturę.

Nigdy nie ukrywała swojego przywiązania do wartości chrześcijańskich, a swoim życiem dawała jasne świadectwo wiary. Przyczyniła się też do powstania placówek pielęgniarstwa parafialnego w Krakowie i całej archidiecezji otrzymując moralne i materialne wsparcie ze strony władz kościelnych.

To właśnie dzięki jej staraniom powszechny stał się zwyczaj odprawiania Mszy św. w domu chorego oraz odwiedzin chorych w ramach wizytacji duszpasterskich. Na wniosek kard. Karola Wojtyły papież Paweł VI odznaczył ją medalem „Pro Ecclesia et Pontilice".

Hanna Chrzanowska zmarła 29 kwietnia 1973 roku w Krakowie. Uroczystościom pogrzebowym na Cmentarzu Rakowickim przewodniczy kard. Karol Wojtyła. 22 lata później pielęgniarki skupione w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych zwróciły się z prośbą do kard. Franciszka Macharskiego o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. 3 listopada 1998 roku kardynał dokonał uroczystego otwarcia procesu. Na szczeblu diecezjalnym zamknięto go 30 grudnia 2002 roku. Następnie dokumenty procesowe przekazano do Kongregacji ds. Świętych przy Stolicy Apostolskiej, gdzie trwały dalsze prace związane z oceną świętości życia i heroiczności cnót Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.

Więcej informacji na temat Hanny Chrzanowskiej można znaleźć na stronie hannachrzanowska.pl.

Oceń treść:
Źródło:
;