Imieniny: Gerwazego, Protazego

Wydarzenia: Światowy Dzień Anemii

Pielgrzymki zagraniczne

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz spotkanie z wiernymi Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Najważniejsze przesłanie: Pielgrzymka ta była wydarzeniem wyjątkowym, gdyż była pierwszą wizytą Następcy św. Piotra w państwie gdzie większość obywateli stanowili prawosławni. Wizyta ta miała charakter ekumeniczny i jej celem było pogłębienie dialogu między katolikami a prawosławnymi. W jednym z kilku przemówień papież mówił: „Jedyna Ewangelia powinna być głoszona przez wszystkich razem w duchu miłości i wzajemnego szacunku. Jakże rozległe pola działania otwierają się przed nami, abyśmy mogli realizować to wspólne wszystkim zadanie, kierując się wzajemnym szacunkiem i wspólnym pragnieniem służenia ludzkości, za którą Syn Boży oddał życie! Wspólne świadectwo jest potężnym narzędziem ewangelizacji. Podziały są natomiast znakiem zwycięstwa ciemności nad światłością”. Papież oraz patriarcha Teoktysta podpisali wspólną deklarację w sprawie wojny na Bałkanach. Obaj zwierzchnicy Kościołów wezwali strony konfliktu do pojednania i pokoju. Organizacje humanitarne oraz inne państwa wezwali do niesienia pomocy ofiarom konfliktu. Kulminacyjnym wydarzeniem była Msza św. podczas której Jan Paweł II wraz z wiernymi, głównie obrządku łacińskiego, modlił się o braterską jedność wszystkich chrześcijan.   źródło: www.janpawel2.pl
;