Imieniny: Joanny, Zuzanny

Wydarzenia: Dzień modlitw za Kościół w Chinach

Komentarze

Rzecznik Episkopatu: Komunikacja powinna być dialogiem

ksiądz Leszek gęsiak fot. BP KEP

Naszą codzienną komunikację niech cechuje otwartość na rozmówcę, na jego punkt widzenia ‒ powiedziałrzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w życzeniach do pracowników mediów, z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, które przypada 24 stycznia.

 

Nawiązując do tematu tegorocznego orędzia papieskiego na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Mówić z sercem: veritatem facientes in caritate” (Ef 4, 15), rzecznik KEP podkreślił, że punktem odniesienia komunikowania powinna być konkretna osoba, ta, do której skierowany jest przekaz medialny. „Nie powinno się oddzielać komunikacji od osoby, od jej specyficznej sytuacji, od współodczuwania z nią oraz zainteresowania jej życiem. Bez tego komunikacja przestaje być wzajemną wymianą, dialogiem, a sprowadza się wyłącznie do przekazywania suchych komunikatów. A przecież uczestnicy procesu komunikacji medialnej to konkretne osoby!” – zauważył ks. Gęsiak.

Rzecznik Episkopatu zwrócił również uwagę, że „mówić z sercem” oznacza używać wyobraźni miłosierdzia w komunikacji. „Komunikacja powinna być dialogiem, a dialog wymaga zdolności do usłyszenia argumentów drugiej osoby i zrozumienia jej punktu widzenia. Iluż konfliktów moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy posługiwali się w komunikowaniu wyobraźnią miłosierdzia, próbując zrozumieć stanowisko osób, do których się zwracamy i nie traktując ich wyłącznie jako anonimowych, biernych odbiorców komunikacji” – zaznaczył ks. Gęsiak.

„Życzę wszystkim pracownikom mediów, aby naszą codzienną komunikację cechowała otwartość na rozmówcę, na jego punkt widzenia. Próbujmy bardziej zrozumieć i ocalić myśli i słowa drugiego, niż je od razu negować i potępiać. Wtedy będziemy prawdziwie budowniczymi dialogu, którego dzisiaj w przestrzeni medialnej tak bardzo nam potrzeba” – życzył rzecznik Episkopatu.

Źródło:
;