Imieniny: Wita, Jolanty

Wydarzenia: Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Pielgrzymki zagraniczne

Słowacja 30 VI – 3 VII 1995

Cel pielgrzymki: Kanonizacja trzech koszyckich męczenników: Melchiora Grodzieckiego, Marka Kruża oraz Stefana Pongrácza. Najważniejsze przesłanie: Była to pierwsza podróż papieża do niepodległej Słowacji. Jan Paweł II odwiedził już słowacką ziemię w 1990 r. Należała ona wówczas do Czechosłowackiej Republiki Federalnej. W przemówieniach papież wzywał do umiejętnego korzystania z daru odzyskanej wolności. Podczas Mszy św. w narodowym sanktuarium w Šaštinie papież ukoronował XIV-wieczną drewnianą Figurkę Matki Bożej Siedmiu Boleści, Patronkę Słowacji. W homilii papież mówił o roli tego sanktuarium, które nazwał „macierzyńskim domem”. Ważnym wydarzeniem było spotkanie Jana Pawła II z grekokatolikami. W przemówieniu skierowanym do nich papież podkreślił konieczność dążenia do jedności chrześcijan tradycji Wschodniej i Zachodniej. Pod koniec swej pielgrzymki papież udał się na kilkugodzinny odpoczynek nad Wielicki Staw w Tatrach. źródło: www.janpawel2.pl  
;