Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Wydarzenia: Dzień Kultury Fizycznej

Skarby Kościoła

 fot. Joanna Adamik

- Nie mogło być lepszego dnia, aby się spotkać na modlitwie i radować, że na powrót w tej kaplicy mieszka Bóg. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w Zakopanem na Jaszczurówce, gdzie odprawił Mszę św. i poświęcił odnowioną kaplicę w domu zakonnym Sióstr Urszulanek.

Na początku homilii, arcybiskup odniósł się do przeczytanej chwilę wcześniej Ewangelii o Logosie, czyli o Słowie, które zamieszkało pośród ludzi. Wytłumaczył, że dosłowne tłumaczenie tej frazy brzmi: „Słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot wśród nas”.  Metropolita przypomniał, że namiot okrywał Arkę Przymierza, w której przechowywano tablice Dekalogu. Dodał, że Słowo przyszło do wszystkich – zarówno do tych, którzy Je odrzucili, jak i do tych, którzy wierząc w Nie, stali się Bożymi dziećmi.
– Chrystus zamieszkał pośród nas, aby nas oświecić, wydobyć z ciemności i krainy mroku oraz zaprowadzić do swojego Królestwa prawdy, sprawiedliwości i światłości. Ci, którzy w Niego uwierzyli, zostali obdarzeni szczególną mocą: stali się dziećmi Bożymi, odblaskami Jego światłości we współczesnym świecie, namiotami, przez które Boży Syn daje świadectwo, że jest wśród nas.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że dzieje Kościoła rozświetlone są postaciami wielu świętych i błogosławionych, którzy świadczyli swoim życiem o Bożej miłości. Wymienił św. Urszulę Julię Ledóchowską, św. Jana Pawła II Wielkiego, bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podkreślił, że Słowo zamieszkało wśród swojego ludu w Najświętszym Sakramencie, a centralnym miejscem każdej świątyni jest tabernakulum – namiot, w którym przebywa Bóg.
– Tabernakulum wzywa ludzi, aby przyszli, nawiedzili, adorowali i wielbili Boga, który prawdziwie jest Emmanuelem – Bogiem z nami i Bogiem pośród nas.

Na zakończenie metropolita wyraził radość z poświęcenia odnowionej kaplicy – miejsca wypełnionego Bożą obecnością.
– Bóg chce, byśmy tutaj odzyskiwali prawdę o sobie, o godności Bożego dziecka, uzyskanej dzięki temu, że Boży Syn stał się człowiekiem i w swoim człowieczeństwie rozbił namiot, by być pośród nas, błogosławić nam i wskazywać drogę do wieczności.

Dom św. Stanisława na Jaszczurówce jest własnością Sióstr Urszulanek, które mieszkają w nim od 1933 roku. W 1937 roku ks. Stefan Wyszyński, późniejszy kardynał i prymas, odprawił Pasterkę w erygowanej trzy lata wcześniej kaplicy zakonnej. Podczas wojny, siostry zostały zmuszone do opuszczenia domu i dzięki opiece arcybiskupa Adama Sapiehy znalazły tymczasowe schronienie w klasztorze oo. bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dom został ponownie odebrany Zgromadzeniu w 1962. Siostry odzyskały budynek w 1994 roku, a w 2013 roku został on przebudowany i oddany pod opiekę bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Na Jaszczurówce kilkakrotnie odpoczywał kardynał Karol Wojtyła. Wraz z poświęceniem, odnowionej po remoncie kaplicy, Siostry Urszulanki sprowadziły do niej relikwie św. Jana Pawła II i św. Urszuli Ledóchowskiej – założycielki Zgromadzenia, kanonizowanej przez Papieża Polaka w 2003 roku. Jaszczurówka jest także miejscem, do którego od ponad 20 lat przyjeżdża na odpoczynek arcybiskup Marek Jędraszewski.

 

Poświęcenie kaplicy w Domu Sióstr Urszulanek na Jaszczurówce w Zakopanem | Abp Marek Jędraszewski, 25.12.2018

Oceń treść:
Źródło:
;