Imieniny: Marka, Elzbiety

Wydarzenia: Dzień Ewakuacji

Jan Paweł II na dziś

 fot. bdearth/Flickr.com

W dawnych czasach sól i światło uważano za istotne elementy dla ludzkiego życia.

 

Wy jesteście solą ziemi. Jedną z zasadniczych funkcji soli, jak dobrze wiemy, jest przyprawianie pożywienia, dodawanie mu smaku. Ma to ma nam przypominać, że przez chrzest cała nasza istota została głęboko przemieniona, ponieważ została "przyprawiona" nowym życiem pochodzącym od Chrystusa (por. Rz 6,4). Solą, dzięki której tożsamość chrześcijańska nie traci swojej natury, nawet w środowisku mocno zlaicyzowanym, jest łaska chrztu, która nas odrodziła i sprawiła, że żyjemy w Chrystusie i jesteśmy w stanie podjąć Jego wezwanie, by ofiarować [nasze] ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną (Rz 12,1). Św. Paweł w Liście do Rzymian zachęca ich, aby wyraziście ukazywali swój odmienny - w stosunku do współczesnych - sposób życia i myślenia: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe (Rz 12,2).

Orędzie z okazji XVII Światowych Dni Młodzieży

;