Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

Wydarzenia: Światowy Dzień Muffinka

Ciekawostki

Sondaż opinii polskich katolików nt. tradycyjnej liturgii

warsztaty ars celebrandi w licheniu fot. Biuro Prasowe Ars Celebrandi

Polscy katolicy życzliwie odnoszą się do Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i chcieliby szerszego dostępu do niej — wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego na zlecenie francuskiej organizacji katolików świeckich „Paix Liturgique”. Dane te przedstawił na warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi w Licheniu reprezentant „Paix Liturgique”, Louis de Lestang.

 

W maju i czerwcu 2017 r. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, prowadzony przez ojców pallotynów i współpracujący z polskim Episkopatem, przeprowadził sondaż wśród reprezentatywnej grupy 635 katolików zaangażowanych w życie Kościoła metodą badania panelowego przeprowadzanego przez Internet. 93,6% jego uczestników zadeklarowało, że uczestniczy we Mszach św. we wszystkie niedziele i święta, a 5,8% — w niemal wszystkie. Najciekawsze wyniki sondażu przedstawił 25 lipca w Licheniu przybyły z Francji Louis de Lestang z „Paix Liturgique”.

89,5% respondentów wiedziało o wydaniu przez papieża Benedykta XVI motu proprio Summorum Pontificum, przypominającego, że ryt rzymski posiada dwie formy, zwyczajną („nowa” Msza wg mszału bł. Pawła VI) i nadzwyczajną (po łacinie, z kapłanem zwróconym do tabernakulum, popularnie zwana trydencką), a tylko 6,9% o tym nie wiedziało. Gdyby Msza „trydencka” była sprawowana w ich parafii, 28,9% respondentów sondażu uczestniczyłoby w niej co tydzień, a 51,6% od czasu do czasu. Tylko 15,1% w ogóle nie chciałoby brać w niej udziału. W pytaniu wielokrotnego wyboru dotyczącym osobistej opinii nt. Mszy św. w formie nadzwyczajnej 49,9% wybrało odpowiedź, że jest ona wyrazem wierności wobec tradycji Kościoła, 37,3% uznało ją za coś normalnego, 17,6% stwierdziło, że nie odpowiada ona dzisiejszej kulturze, a 4,2%, że jest czymś dziwacznym.

Pełne wyniki omawianego sondażu zostaną wkrótce opublikowane przez „Paix Liturgique”.

„Paix Liturgique” jest istniejącą od lat 80. organizacją katolików świeckich poszukujących dialogu z pasterzami Kościoła w kwestii dostępu do tradycyjnej Mszy św., katechezy i pobożności katolickiej. Powstała na tle zaniepokojenia poważnymi nadużyciami dogmatycznymi, pastoralnymi i liturgicznymi, które rozpowszechniły się w niektórych Kościołach Europy Zachodniej w końcu lat 60. i w latach 70. Specjalizuje się w organizowaniu sondaży dotyczących stosunku praktykujących katolików do Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego („trydenckiej”), zamawianych w profesjonalnych instytutach badania opinii publicznej (w Polsce ISKK, na Zachodzie IPSOS i inne). Dotychczas przeprowadzała takie sondaże we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Szwajcarii. W poszczególnych krajach wyniki nieco się różnią, ale ich ogólny wydźwięk jest podobny: jedynie 1/5­­ czy 1/6 czynnych katolików nie jest w ogóle zainteresowana Mszą św. „trydencką”, a ponad połowa chciałaby w niej często lub czasami uczestniczyć.

Warsztaty liturgiczne „Ars Celebrandi” odbywają się w sanktuarium maryjnym w Licheniu od 20 do 27 lipca br. Są organizowane przez stowarzyszenie katolików świeckich Una Voce Polonia i cieszą się patronatem honorowym biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. W tym roku odbywają się już po raz czwarty. Ponad 150 uczestników z kraju i zagranicy, w tym 40 kapłanów, uczy się na nich celebrowania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, służenia do niej i posługiwania śpiewem (chorał gregoriański i dawna polifonia).

Oceń treść:
;