Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

Wydarzenia: Światowy Dzień Żółwia

Polska

Spotkała się Rada przy Delegacie KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

rada przy dlegacie kep do spraw ochrony dzieci i młodzieży fot. Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Spotkanie Rady przy Delegacie KEP dotyczyło wyzwań związanych z organizacją tegorocznych szkoleń oraz wejściem w życie tzw. ustawy Kamilka. Odbyło się ono pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, 12 marca, w siedzibie Fundacji Świętego Józefa KEP w Warszawie.

 

Przedstawiciele poszczególnych grup zreferowali stan przygotowań do corocznych spotkań diecezjalnych i zakonnych delegatów, duszpasterzy, kuratorów i odpowiedzialnych za prewencję. W kwietniu w Częstochowie odbędzie się szkolenie systemowe dla osób odpowiedzialnych za prewencję (10-11.04), gdzie szczegółowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące wdrażania tzw. ustawy Kamilka i stan prac nad standardami ochrony małoletnich w instytucjach kościelnych. Tydzień później (16-18.04) na Górze św. Anny (diecezja opolska) zaplanowano szkolenie systemowe duszpasterzy i duszpasterek osób skrzywdzonych. Na początku maja w Kokotku k. Lublińca spotkają się kuratorzy (7-8.05), którzy towarzyszą duchownym obwinionym, oskarżonymi lub skazanym za wykorzystanie seksualne. Ostatnia grupa – delegaci i delegatki ds. ochrony dzieci i młodzieży – będzie miała szkolenie miesiąc później w Gnieźnie (3-5.06).

Rada przy Delegacie KEP podjęła też decyzję, że w roku 2025 odbędzie się jedno szkolenie, na którym spotkają się wszystkie osoby działające w strukturach lokalnych, co umożliwi wymianę doświadczeń w zespołach multidyscyplinarnych. Wspólne szkolenie dla osób systemu ochrony – delegatów, duszpasterzy, kuratorów i odpowiedzialnych za prewencję – odbędzie się w maju przyszłego roku na Górze św. Anny.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również z innymi inicjatywami, jak planowane jesienią spotkanie dla prawników i jubileuszowe sympozjum z okazji 10-lecia działalności Centrum Ochrony Dziecka, które odbędzie się 25 kwietnia br. w Krakowie.

Przedstawiciel COD o. Wojciech Bojanowski omówił wyzwania związane z wejściem w życie tzw. ustawy Kamilka. Zobowiązanie do weryfikacji niekaralności osób mających pracować z dziećmi obowiązuje już od 15 lutego br. Kolejnym etapem jest wdrożenie 15 sierpnia br. obowiązku standardów ochrony dzieci w instytucjach pracujących z małoletnimi, co dotyczy również pracy duszpasterskiej i wychowawczo-opiekuńczej w Kościele. Jak zauważył o. Bojanowski, standardy przenoszą odpowiedzialność za ochronę małoletnich na poziom lokalny.

Członkowie Rady przy Delegacie KEP otrzymali najnowszy raport prac systemu w 2023 r., w którym opublikowane zostały wyniki ewaluacji grup delegatów, duszpasterzy, kuratorów i odpowiedzialnych za prewencję.

Radę przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży tworzą ją: abp Wojciech Polak – delegat KEP, o. Adam Żak SJ – koordynator KEP, ks. Wojciech Rzeszowski – przedstawiciel diecezjalnych i zakonnych delegatów ds. ochrony, ks. Łukasz Knieć – przedstawiciel duszpasterzy skrzywdzonych, ks. Marek Studenski – przedstawiciel kuratorów, Marta Titaniec – prezeska Fundacji Świętego Józefa KEP, ks. Piotr Studnicki – kierownik Biura Delegata KEP, o. Wojciech Bojanowski SJ z Centrum Ochrony Dziecka, s. Rita Hilbrycht WNO – przedstawicielka zakonów żeńskich oraz ks. Jan Dohnalik – przedstawiciel zespołu ds. konsultacji prawnokanonicznych przy FSJ. Rada ukonstytuowała się w listopadzie 2021 r., spotyka się dwa razy w roku.

Źródło:
;