Imieniny: Gerwazego, Protazego

Wydarzenia: Światowy Dzień Anemii

Pod oknem

Spotkanie z Prymasem-Seniorem i jego dziełem

 fot. jms

We wtorek 27 października w klasztorze franciszkanów odbyło się spotkanie z Prymasem-Seniorem abp. Józefem Kowalczykiem. Połączone ono było z prezentacją jego kazań za lata 2010-2014.

 

Dzieło to zawiera 234 kazania i homilie ujęte w kręgi tematyczne: rok liturgiczny, mariologia, święci i błogosławieni, sakramenty, życie konsekrowane, kazania okolicznościowe i kazania polonijne.

„Godne uznania są przymioty formalne dzieła ‘Kazania Prymasa’: piękna polszczyzna, sugestywność przekazu myśli, a książka bardzo pięknie opracowana przyciąga także wzrok i daje ochotę do lektury” – mówił podczas prezentacji ks. prof. Józef Wołczański.

Historyk zwrócił uwagę, że autor oprócz kwestii chrystologicznych, eklezjologicznych czy eschatologicznych podjął również kwestie życia społecznego, politycznego i kościelnego współczesnej Europy – wolności religijnej, Unii Europejskiej, miejsca i roli Boga oraz Kościoła w realiach pluralistycznego świata.

„Nie stroni też od polskiej problematyki – Powstanie Warszawskie, Cud nad Wisłą, katastrofa smoleńska, niepodległość ojczyzny, troska o kondycję moralną i polską tożsamość Polaków na obczyźnie. Często porusza autor kwestię rzetelnego wychowania dzieci i młodzieży, dojrzałości rodziny, miejsca i odpowiedzialności laikatu za Kościół, reakcji na ludzkie cierpienie fizyczne i duchowe, świadomego przeżywania doczesności w aspekcie ostatecznego przeznaczenia człowieka. Wraca też pamięcią do lat dzieciństwa i młodości” – wyliczał ksiądz profesor.

Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podkreślił, że „literatura kaznodziejska jest skarbnicą informacji o życiu ludzkim w szerokim tego słowa znaczeniu na przestrzeni różnych epok. Kazania są w jakiejś mierze zwierciadłem czasu, ale i wrażliwości człowieka na bieżące wydarzenia w aspekcie eschatologicznym”.

Do tych słów nawiązał także inny krakowski historyk - franciszkanin o. prof. Zdzisław Gogola, który redagował dzieło.

„Wartością tych kazań jest to, że są ogromnie ważnym źródłem historycznym. Jest to dar dla całego świata. Teksty te zostały włączone w ogólnoludzkie dobro duchowe. One już nie są własnością prywatną. Poszły na cały świat. Są własnością nas wszystkich. Cała kultura ludzka jest właścicielem i może z niej korzystać” – przekonywał zakonnik.

O. prof. Gogola podkreślił, że kazania są pomostem między ludźmi, między wiernymi w czasie i przestrzeni. „Kazania to przede wszystkim Słowo Boże. To jest tchnienie Ducha Świętego. I nam nie wolno o tym nawet na moment zapomnieć. To nie są przemówienia” - dodał.

Obecny na spotkaniu metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz zapewnił, że „Ksiądz Prymas był zawsze pilny i wszystko, co wychodziło spod jego ręki było dopracowane i zrobione w poczuciu wielkiego obowiązku”. „A teraz będziemy czekać na kazania ‘postprymsowskie’” – żartował pasterz archidiecezji.

Siostra zakonna i prezbiter odczytali dwa fragmenty kazań Prymasa-Seniora.

Rektor WSD Franciszkanów o. dr Andrzej Zając zaznaczył, że ten dzień jest okazją do świętowania słowa, z którego wyłania się Jezus. „Bo przecież taki sens w swoim założeniu ma każde kazanie – Jezus obecny w Kościele” – zakończył franciszkanin.

;