Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

Wydarzenia: Światowy Dzień Bez Samochodu

Watykan

Stolica Apostolska dziękuje Polsce za przyjęcie ukraińskich uchodźców

uchodźcy na dworcu w Krakowie fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Stolica Apostolska wyraziła wdzięczność krajom sąsiadującym z Ukrainą, a zwłaszcza Polsce, za hojność jaką okazują przyjmując uchodźców, przez co stanowią przykład prawdziwej rodziny narodów. Mówiono o tym podczas posiedzenia Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Genewie

 

Ks. Janusz Urbańczyk zaznaczył, że istnieje pilna potrzeba ustanowienia większej liczby korytarzy humanitarnych oraz zintensyfikowanie pomocy dla poszczególnych osób i rodzin. „Jest to niezmiernie ważne, by zapobiegać wyzyskiwaniu ich przez organizacje przestępcze zajmujące się handlem ludźmi” – podkreślił watykański dyplomata.

Z kolei podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ dotyczącej praw dziecka Stolica Apostolska wyraziła głębokie zaniepokojenie eskalacją wojny na Ukrainie, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia ponad 7,5 mln dzieci. „Wiele z nich musiało opuścić swoje domy i ojczyznę” – powiedział podczas posiedzenia rady ks. Urbańczyk. 

Podkreślił, że społeczność międzynarodowa ponosi moralną odpowiedzialność za zapewnienie im i ich rodzinom natychmiastowej pomocy w postaci zaoferowania dachu nad głową, żywności i wody pitnej. „Konieczna jest także pomoc długofalowa poprzez konkretne inicjatywy mające na celu przyjęcie uchodźców, ich promocję i integrację” – podkreślił przedstawiciel Watykanu. Zaznaczył, że jednym z najbardziej palących problemów jest uproszczenie procedur migracyjnych, tak aby łatwiej można łączyć rozdzielone rodziny, znajdujące się w różnych krajach.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przypomniał, że Papież Franciszek z wielkim niepokojem śledzi ten konflikt i za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej wysyła na Ukrainę pomoc humanitarną, zwłaszcza leki i inne artykuły medyczne pierwszej potrzeby. Jest także obecny wśród cierpiących za pośrednictwem kard. Konrada Krajewskiego i kard. Michaela Czernego, którzy w tych dniach udali się w rejony konfliktu.

Źródło:
;