Imieniny: Lubomira, Benedykta

Wydarzenia: Światowy Dzień Poezji

Małopolska

Studia podyplomowe z relacji chrzecijańsko-żydowskich

W październiku rozpoczął się nabór na interdyscyplinarne studia podyplomowe: Relacje chrześcijańsko-żydowskie. Studia prowadzi Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

 

– Nasze studia mają dać fundament rzetelnej wiedzy historycznej i współczesnej o wzajemnych relacjach, a także podstawy namysłu religijnego i filozoficzno-teologicznego ludzi wierzących z jednej  i drugiej strony, to znaczy zarówno chrześcijan, jak i Żydów, nad sensem całej tej historii. Mogą też być próbą odpowiedzenia, czego Pan Bóg od nas oczekuje w tych wzajemnych relacjach - tłumaczy ks. prof. dr. hab. Łukasz Kamykowski, dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII.

Studia trwają 3 semestry. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu historii i aktualnych relacji chrześcijańsko-żydowskich. Duży nacisk położono na zajęcia z zakresu historii i kultury Żydów w Polsce oraz wiedzy o Holokauście.  W procesie dydaktycznym przedstawiane są także zagadnienia aktualnych relacji polsko-żydowskich, w szczególności z Państwem Izrael.

Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające, między innymi elementy myśli religijnej żydowskiej, filozofii „po Zagładzie”, nowych perspektyw teologicznego spojrzenia chrześcijan na Żydów i judaizm.

Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z dydaktyką omawianych zagadnień.

Rekrutacja na I rok trwa do lutego 2016 roku. Wtedy też rozpoczną się zajęcia. Wszystkie informacje na stronie uczelni.

 

Źródło:
;